วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“สมคิด” ปั้นไทยสู่ดาวจรัสแสงเอเชีย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในงาน Nikkei Asia 300 Global Business Forum ซึ่งมีนักธุรกิจ นักลงทุน เข้าร่วมรับฟังกว่า 600 คน ว่า ประเทศในเอเชียที่เคยเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและมองไม่เห็นอนาคตเมื่อ 20 ปีก่อน ในวันนี้ผงาดขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของโลก ในยามที่เศรษฐกิจโลกอ่อนแอและเปราะบาง และนโยบายของผู้นำใหม่สหรัฐฯ กำลังลดบทบาทในเวทีโลกลง โดยภูมิภาคเอเชียกำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก Asia rise หรือ เอเชียที่เจิดจรัส แต่ก็ใช่ว่าทุกชาติทุกประเทศในเอเชียจะสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกระแสนี้ได้เหมือนกันหมด และมี 4 ปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดว่า ประเทศใดจะสามารถสร้างประโยชน์จากโอกาสที่มาถึงในครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่

ประการแรก คือความสามารถของประเทศและความสามารถในการแข่งขันประเทศ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ประเทศไทยได้ทุ่มเทความพยายามในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่จะยกระดับความสามารถของประเทศในทุกๆมิติ ผลักดันให้ไทยสามารถก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนที่โดดเด่นแห่งหนึ่งของภูมิภาคในอนาคต ปัจจัยที่สอง คือ การวางตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศ ที่จะสร้างความโดดเด่นและความน่าสนใจในเวทีโลก สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆ แต่เมื่อผนวกร่วมกันเป็นกลุ่มซีแอลเอ็มวีที กลับกลายเป็นตลาดที่น่าสนใจ

ประการที่สาม คือความเข้มแข็งและความสามารถของภาคเอกชน จึงเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไทยมีความตั้งใจที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับภาคเอกชนไทย ประการสุดท้าย ที่สำคัญและยากลำบากที่สุด คือความเป็นเอกภาพและพลังผนึกในสังคม ซึ่งกำลังเป็นตัวชี้วัดใหม่ของประเทศที่จะเป็นดาวจรัสแสงแห่งอนาคต นี่คือเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการลดความขัดแย้งในสังคมและพยายามสร้างพลังร่วมในบ้านเมือง เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปของประเทศให้เกิดผล.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในงาน Nikkei Asia 300 Global Business Forum ซึ่งมีนักธุรกิจ นักลงทุน เข้าร่วมรับฟังกว่า 600 คน ว่า ประเทศในเอเชียที่เคยเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและมองไม่เห็นอนาคตเมื่อ 20 ปีก่อน 15 ก.ค. 2560 01:47 ไทยรัฐ