วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอาใจช่วย

โดย ฟ้าคำราม

นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่อยากให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบ โดยทั่วกัน

สำหรับโครงการ NCI Tri Team-We can fight cancer “เปลี่ยน สู้ ฟัด เอาชนะมะเร็ง 3 เดือน... พลิกชีวิต” ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

โดย นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุว่า โครงการนี้ต้องการสร้างต้นแบบให้เห็นว่าคนทั้ง 3 กลุ่ม

ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่หายขาดแล้ว, กลุ่มคนเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง และกลุ่มปกติ หรืออาสาสมัคร สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต และสามารถมีสุขภาพชีวิตที่ดีได้

โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่หายขาดแล้ว เราอยากให้เขาเป็นต้นแบบกับผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงกำลังรักษาตัวอยู่

ให้มีกำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจว่า หากเข้ารับการรักษาตามมาตรฐานก็จะมีโอกาสหายขาด และสามารถใช้ชีวิตได้เฉกเช่นเดียวกับคนปกติ

มิหนำซ้ำอาจจะแข็งแกร่งกว่าคนปกติอีกด้วย

ทั้งนี้ หลังเปิดรับสมัครมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน ซึ่งได้คัดเลือกโดยคณะกรรมการทีมแพทย์และพยาบาล รวมทั้งทีมโค้ชไตรกีฬามืออาชีพ

ร่วมกันสัมภาษณ์ทัศนคติและความเป็นไปได้ในการร่วมกิจกรรม

จนตอนนี้ได้ 19 คนสุดท้ายแล้ว แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่หายขาดแล้ว จากเดิมกำหนดรับแค่ 5 คน แต่มีผู้สนใจค่อนข้างมาก จึงคัดเลือกเพิ่มเป็น 9 คน, กลุ่มคนเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง 5 คน และกลุ่มปกติหรืออาสาสมัครอีก 5 คน

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมี ธัญญรัตน์ ภัทรฐิตินันท์, สิมาพร จันลอย, อนงค์ ตันติสุวัฒน์, ปรวรรณ จิรกุลาภรณ์, วีร์สุดา จิรา, พิพัฒน์ รามภักดี,อำนวย ทับทิมคุณา, นวลอนงค์ สติตาธิรักษ์, ภัทราภรณ์สัจจา, อภิญญา ศักดี, ชาตยา เกตุจันทร์, สุภาวดี สุวิญญัติชัยพร, วันศักดิ์ ศรีแก้ว, สมยศ เกียรติเรืองชัย, เศรษฐรัชต์ ลีลารุจิ, ณรธัชพงษ์ มีเชื้อ, วราภรณ์ กลั่นวารินทร์, อรรถชัย สมกลิ่น และฐิติพร เชาวสกู

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 19 คน ได้เข้าสู่การฝึกซ้อมว่ายน้ำ ต่อด้วยการวิ่ง และจะฝึกการปั่นจักรยาน

ภายใต้การดูแลของ Force TrainingBkk ทีม โค้ชไตรกีฬามืออาชีพ

เริ่มมาตั้งแต่เดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา และจะฝึกซ้อมไปถึงเดือน ส.ค. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในเดือน ก.ย.2560

โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติมีความคาดหวังอยากให้ทั้ง 19 คน เป็นต้นแบบให้สังคมหันกลับมาดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น

ส่วนตัวก็เช่นกัน อยากให้ประชาชนชาวไทย ใส่ใจสุขภาพของตนเองให้มากๆ แบ่งเวลามาออกกำลังกายวันละเล็กวันละน้อย ก็จะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม

เพราะถ้าสุขภาพดี ทุกอย่างก็จะดีตามมา

เอาใจช่วยทุกคนไว้ในที่นี่...

ฟ้าคำราม

15 ก.ค. 2560 00:48 ไทยรัฐ