บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประยุทธ์ เผย รัฐบาลจัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ขอทุกภาคส่วนช่วยกันฟื้นฟู

นายกฯ เผยรัฐบาลจัด "โครงการจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ" เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนองพระราชปณิธานในหลวง ร.10

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกร ในการเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ข้าราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการในเขตพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการเก็บผักตบชวาและวัชพืช รวมทั้งขยะมูลฝอย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขัง และเปิดช่องทางระบายน้ำให้แก่ลำคลองสาขาต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดทำ "โครงการจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ" เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้ช่วยกันฟื้นฟู ดูแลแหล่งน้ำ ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันอุทกภัย และปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ก็คือ 1.จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค.นี้ ในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต โดยร่วมมือกับกองทัพและอาสาสมัคร ขณะที่ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ อำเภอละ 1 แห่ง จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ก.ค.นี้ โดยกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำจัดขยะ สิ่งกีดขวางการระบายน้ำในแม่น้ำลำคลอง 2.การขุดสระน้ำขนาดเล็ก หลุมขนมครก เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชน

3.การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่สาธารณะ และใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง โดยดำเนินการตั้งแต่ ส.ค.-ก.ย. กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก และ 4.การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน หรือตามการร้องขอของประชาชน ดำเนินการภายใน ก.ย.นี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10