บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ครูหยุย' ข้องใจ ก.ม.อาญานักการเมือง จี้แจง ม.67 ให้กระจ่าง

'ครูหยุย' ข้องใจ ก.ม.อาญานักการเมือง ไม่เคลียร์ จี้ ปธ.กมธ.แจง ม.67 บทเฉพาะกาลให้ชัด

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 60 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช. กล่าวถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ... จะสามารถฟื้นคดี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า ในบทเฉพาะกาล มาตรา 67 ที่ระบุว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่กระทบต่อการดำเนินการใดๆ ในคดีที่ยื่นฟ้องไว้ก่อนที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับ และได้ดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับ ส่วนการดำเนินการต่อไปให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ หากตีความตามมาตรานี้ ส่วนตัวตนมองว่าไม่สามารถฟื้นคดี นายทักษิณ ที่มีคำพิพากษาและมีบทลงโทษไปแล้ว เพราะกฎหมายระบุว่าไม่กระทบต่อคดีที่ได้ดำเนินการตัดสินไปแล้ว ยกเว้นคดีที่ยังไม่ตัดสินน่าจะเข้าข่ายกฎหมายบับนี้ แต่หากจะตีความว่าสามารถที่จะฟื้นคดีของผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต้องไม่ตีความเฉพาะคดีของนายทักษิณเท่านั้น ต้องรวมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่หนีคดีด้วย

นายวัลลภ กล่าวต่อว่า เรื่องนี้ต้องมีความชัดเจนไม่เช่นนั้น อาจทำให้สับสนโดยเฉพาะคำว่า "ดำเนินการไปแล้ว" มีความหมายว่าอย่างไร ซึ่งใครติดใจก็สามารถยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ เรื่องนี้สับสนมาก ถ้าเป็นไปได้ประธานคณะกรรมาธิการ หรือโฆษกคณะกรรมาธิการควรแถลงให้กระจ่าง แต่เท่าที่ตนดูเข้าใจได้ว่าเจตนาของคณะกรรมาธิการ น่าจะตีความถึงคดีที่ได้พิจารณาไปแล้ว แต่ในส่วนตัวไม่น่าเกี่ยวกับคดีที่พิจารณาไปแล้ว และในส่วนของคดีที่จำหน่ายออกจากสารบบไปแล้วก็ไม่น่าเข้าข่าย