วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ครูหยุย' ข้องใจ ก.ม.อาญานักการเมือง จี้แจง ม.67 ให้กระจ่าง

'ครูหยุย' ข้องใจ ก.ม.อาญานักการเมือง ไม่เคลียร์ จี้ ปธ.กมธ.แจง ม.67 บทเฉพาะกาลให้ชัด

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 60 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช. กล่าวถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ... จะสามารถฟื้นคดี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า ในบทเฉพาะกาล มาตรา 67 ที่ระบุว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่กระทบต่อการดำเนินการใดๆ ในคดีที่ยื่นฟ้องไว้ก่อนที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับ และได้ดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับ ส่วนการดำเนินการต่อไปให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ หากตีความตามมาตรานี้ ส่วนตัวตนมองว่าไม่สามารถฟื้นคดี นายทักษิณ ที่มีคำพิพากษาและมีบทลงโทษไปแล้ว เพราะกฎหมายระบุว่าไม่กระทบต่อคดีที่ได้ดำเนินการตัดสินไปแล้ว ยกเว้นคดีที่ยังไม่ตัดสินน่าจะเข้าข่ายกฎหมายบับนี้ แต่หากจะตีความว่าสามารถที่จะฟื้นคดีของผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต้องไม่ตีความเฉพาะคดีของนายทักษิณเท่านั้น ต้องรวมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่หนีคดีด้วย

นายวัลลภ กล่าวต่อว่า เรื่องนี้ต้องมีความชัดเจนไม่เช่นนั้น อาจทำให้สับสนโดยเฉพาะคำว่า "ดำเนินการไปแล้ว" มีความหมายว่าอย่างไร ซึ่งใครติดใจก็สามารถยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ เรื่องนี้สับสนมาก ถ้าเป็นไปได้ประธานคณะกรรมาธิการ หรือโฆษกคณะกรรมาธิการควรแถลงให้กระจ่าง แต่เท่าที่ตนดูเข้าใจได้ว่าเจตนาของคณะกรรมาธิการ น่าจะตีความถึงคดีที่ได้พิจารณาไปแล้ว แต่ในส่วนตัวไม่น่าเกี่ยวกับคดีที่พิจารณาไปแล้ว และในส่วนของคดีที่จำหน่ายออกจากสารบบไปแล้วก็ไม่น่าเข้าข่าย

'ครูหยุย' ข้องใจ ก.ม.อาญานักการเมือง ไม่เคลียร์ จี้ ปธ.กมธ.แจง ม.67 บทเฉพาะกาลให้ชัด 14 ก.ค. 2560 15:21 14 ก.ค. 2560 15:59 ไทยรัฐ