วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ ถวายเครื่องสักการะ 'สมเด็จพระสังฆราช' เนื่องในวันเข้าพรรษา(คลิป)

"นายกฯ" ถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในวันเข้าพรรษา "พระสังฆราช" ตรัสซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน พร้อมสนทนาธรรมกับสมเด็จพระวันรัต 15 นาที

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 ที่ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เฝ้าถวายเครื่องสักการะ เทียนพรรษา ผ้าไตร เครื่องไทยธรรม แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ทั้งนี้นายกฯได้กล่าวทักทายสื่อมวลชนว่า "วันนี้เรามาทำบุญร่วมกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประพรมน้ำมนต์ให้นายกฯ และคณะพร้อมประทานพรว่า "สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นายกฯ มุ่งหวังและปรารถนาอันเป็นไปโดยชอบธรรมเพื่อชาติบ้านเมือง ขอให้สิ่งนั้นจงประสบความสำเร็จด้วยเทอญ" พร้อมตรัสกับนายกฯ ว่า "มีคำบาลีที่ติดใจมาตั้งแต่บวชเป็นเณรตอนเด็ก และมีคำสอนว่าเวลาหุงข้าวให้ใช้นิ้วชี้ลงไปวัด ซึ่งถ้าเมื่อนำนิ้วชี้ขึ้นมานิ้วเดียวก็จะไม่มีข้าวติดมือ แต่ถ้าใช้มือลงไปแล้วควักขึ้นมาก็จะมีข้าวติดขึ้นมาด้วยฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าคนเราทำอะไรแล้วก็ให้ทำต่อไป ทำวันนี้ก็ทำไป ไม่เป็นไรท่านนายกฯ ทำไปเถอะเรื่องนี้อาตมาจำได้แม่น จำมาตั้งแต่เป็นเณรที่เรียนหนังสือมา ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน

ต่อมา นายกฯ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ภายหลังเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ ว่า ขอบคุณทุกคนที่ได้มาทำบุญร่วมกัน โอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ทรงประทานพรให้ทำงานสำเร็จ และประทานพรให้ทุกคนที่เป็นคนไทยเป็นสุข

จากนั้นนายกฯและคณะ เดินทางมาศาลาทรงไทย วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยนายกฯ กล่าวถวายเครื่องสักการะว่า "ข้าพเจ้าได้นำเครื่องสักการะ อันประกอบด้วยธูปเทียน พุ่มดอกไม้ เทียนพรรษา ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม มาถวายแด่พระคุณเจ้า เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี 2560 ขอให้พระคุณเจ้ารับไว้ด้วยเถิด"

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวภายหลังสนทนาธรรมกับสมเด็จพระวันรัต กว่า 15 นาที ว่า สมเด็จพระวันรัตอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับวัดและโรงเรียน เพราะรัฐย่อมไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งหมด เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ทั้งนี้ตนเรียนสมเด็จพระวันรัตว่า รัฐบาลมีนโยบายควบคุมโรงเรียนขนาดเล็ก และดูแลภาคการศึกษาท้องถิ่นซึ่งเข้ากับแนวทางบ้าน-วัด-โรงเรียน ทุกคนจะมุ่งหวังให้รัฐบาลทำทั้งหมดคงไม่ได้ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม โดยให้โรงเรียนเป็นของคนไทยทุกคน

"สมเด็จพระวันรัตได้ให้พรขอให้มีความสุข ความเจริญ ส่วนสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงชื่นชมที่สืบสานประเพณีไทย ทั้งนี้ประเพณีเข้าพรรษา การเข้าวัดทำบุญ หากผมสามารถทำเป็นตัวอย่างได้ผมก็จะทำ สมเด็จพระสังฆราชฯ ตรัสว่าหากทำดีย่อมได้ดี ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน" นายกฯ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโอกาสนี้นายกฯยังได้ปลงผมก่อนบวช แก่ประชาชนที่มาบวชในวัดบวรฯวันนี้ด้วย

"นายกฯ" ถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องในวันเข้าพรรษา "พระสังฆราช" ตรัสซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน พร้อมสนทนาธรรมกับสมเด็จพระวันรัต 15 นาที 14 ก.ค. 2560 12:26 14 ก.ค. 2560 12:57 ไทยรัฐ