วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ดกทพ.อนุมัติ ด่วนกะทู้-ป่าตอง

พลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานคณะบอร์ดกทพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กทพ.เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา รับทราบความคืบหน้าการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) เพื่อดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก โดยได้เร่งรัดให้ร่างสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ์ในรายได้ (Revenue Transfer Agreement : RTA) รายได้จากทางพิเศษฉลองรัฐและบูรพาวิถี ระหว่าง กทพ.45% กองทุน 55% ตลอดอายุ 30 ปี ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยหลังสรุปร่าง RTA จะส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุด และกฤษฎีกาตรวจสอบต่อไป ส่วนการก่อสร้าง โดยอยู่ระหว่างจัดทำทีโออาร์และจะเสนอบอร์ดพิจารณาในเดือน ส.ค. คาดว่าจะประกาศทีโออาร์ประมูลได้ในเดือน ต.ค.นี้

ประธานบอร์ด กทพ.กล่าวว่า บอร์ดยังอนุมัติดำเนินโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กม. วงเงิน 10,496.65 ล้านบาท โดยการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ (PPP) ตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 โดยจะเร่งนำเสนอไปยังกระทรวงคมนาคมต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการตั้งนายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการ ฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำหน้าที่แทนนายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี.

พลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานคณะบอร์ดกทพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กทพ.เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา รับทราบความคืบหน้าการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) เพื่อดำเนินโครงการทางพิเศษ... 14 ก.ค. 2560 04:00 14 ก.ค. 2560 04:00 ไทยรัฐ