วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ดกทพ.อนุมัติ ด่วนกะทู้-ป่าตอง

พลเอกวิวรรธน์ สุชาติ ประธานคณะบอร์ดกทพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กทพ.เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา รับทราบความคืบหน้าการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) เพื่อดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก โดยได้เร่งรัดให้ร่างสัญญาโอนและรับโอนสิทธิ์ในรายได้ (Revenue Transfer Agreement : RTA) รายได้จากทางพิเศษฉลองรัฐและบูรพาวิถี ระหว่าง กทพ.45% กองทุน 55% ตลอดอายุ 30 ปี ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยหลังสรุปร่าง RTA จะส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุด และกฤษฎีกาตรวจสอบต่อไป ส่วนการก่อสร้าง โดยอยู่ระหว่างจัดทำทีโออาร์และจะเสนอบอร์ดพิจารณาในเดือน ส.ค. คาดว่าจะประกาศทีโออาร์ประมูลได้ในเดือน ต.ค.นี้

ประธานบอร์ด กทพ.กล่าวว่า บอร์ดยังอนุมัติดำเนินโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กม. วงเงิน 10,496.65 ล้านบาท โดยการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ (PPP) ตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 โดยจะเร่งนำเสนอไปยังกระทรวงคมนาคมต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการตั้งนายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการ ฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำหน้าที่แทนนายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการ กทพ. ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี.