วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.ถก 5 จังหวัดปริมณฑลรับมือน้ำ

18 ก.ค.นี้พร้อมกรมชลประทาน, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. มีความห่วงใยสถานการณ์น้ำปี 2560 ดังนั้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำระหว่าง กทม.กับ 5 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา จึงได้กำหนดจัดการประชุมขึ้นในวันที่ 18 ก.ค.60 เวลา 10.00 น. โดยเชิญ ผวจ.ทั้ง 5 จังหวัด กรมชลประทาน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าหารือถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ในประเด็นการปล่อยและเตรียมรับน้ำให้มีความสอดคล้อง รวมถึงประเมินสถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบกับจังหวัดพื้นที่ตอนล่าง นอกจากนี้ทั้ง 5 จังหวัดปริมณฑลจะร่วมเสนอแผนบริหารจัดการน้ำพร้อมทั้งสถานการณ์น้ำของแต่ละจังหวัด รวมถึงการเตรียมความพร้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รองปลัด กทม.กล่าวว่า สำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครนั้น ได้มีการสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาความสูงของระดับสันเขื่อน+3.5 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) เพื่อเตรียมป้องกันน้ำท่วมจากน้ำเหนือ น้ำทะเลหนุน และปริมาณน้ำฝน รวมถึงลอกท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหลจัดเก็บวัชพืช จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่มักจะเกิดปัญหาน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมที่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และติดตามสภาพอากาศ กลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศอีกด้วย.

นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. มีความห่วงใยสถานการณ์น้ำปี 2560 ดังนั้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำระหว่าง กทม.กับ 5 จังหวัดปริมณฑล 14 ก.ค. 2560 03:19 14 ก.ค. 2560 03:19 ไทยรัฐ