บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอกชนค้านหัวชนฝาสกัดมะกัน จี้รัฐห้ามนำเข้าหมูเร่งเนื้อแดง

อย่าปล่อยเข้ามาทำร้ายเกษตรกร

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยหลังยื่นหนังสือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อคัดค้าน กรณีที่สำนักงานตัวแทนการค้าสหรัฐฯ (ยูเอสทีอาร์) ต้องการให้ไทยนำเข้าเนื้อสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดง (แรคโตพามีน) จากสหรัฐฯ ตามมาตรฐาน Codex (โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ) ว่า สมาคมฯ ขอคัดค้านการอนุญาตให้นำเข้าอย่างเด็ดขาด ทั้งเนื้อสุกรและเครื่องในสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดง เพราะขัดต่อกฎหมายของไทย ที่ห้ามการใช้สารเร่งเนื้อแดง และเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทยที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 10 ล้านคน ตั้งแต่เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ไม่ให้ได้รับผลกระทบ

“หากมีการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ อาจทำให้เกิดการซ้ำรอยเวียดนาม ที่เนื้อสุกรภายในประเทศล้นตลาด ราคาตกต่ำ อยากให้รัฐโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ อย่างเด็ดขาด เพื่อปกป้องผลกระทบกับเกษตรกร ทั้งผู้ปลูกวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร สัปดาห์หน้าสมาคมฯ จะยื่นหนังสือให้กรมปศุสัตว์ พิจารณาให้มีการอบรมเกี่ยวกับอันตรายในการใช้สารเร่งเนื้อแดง เพราะเป็นอุปสรรคต่อการผลักดันให้ไทยเป็นครัวของโลก และการส่งเสริมให้สินค้าอาหารของไทย ได้มาตรฐานความปลอดภัย”

นายสุรชัย กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรไทย ได้พัฒนาทั้งด้านสุขอนามัย มาตรฐานสินค้า มาตรฐานฟาร์ม โดยผลผลิตในแต่ละปี มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และมีมากกว่าความต้องการ 4-5% จึงไม่จำเป็นต้องนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศ ส่วนการเลี้ยงสุกรทั่วประเทศมีอยู่ 15 ล้านตัว โดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มกิโลกรัม (กก.) ละ 55-58 บาท ขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงอยู่ที่ กก.ละ 60 บาท ซึ่งผู้เลี้ยงสามารถอยู่ได้ และพยายามลดต้นทุนการเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายประเสริฐ อนุชิราชีวะ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตไก่ เพื่อส่งออกไทย กล่าวว่า ที่สหรัฐฯ กดดันให้ไทยนำเข้าเนื้อไก่จากสหรัฐฯ เป็นความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกมายังไทย ถือเป็นการนำเชื้อโรคเข้ามาทำลายอุตสาหกรรมไก่เนื้อ ที่ไทยยังคงสถานะปลอดไข้หวัดนกมากว่า 10 ปี จึงขอให้รัฐพิจารณาเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วน อย่าปล่อยให้สหรัฐฯ มีอิทธิพลเหนือความปลอดภัยทางอาหารของคนไทย อย่าปล่อยให้ไก่อเมริกาเข้ามาทำร้ายเกษตรกรไทย.