วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.มอบทุนการศึกษา เยียวยาทายาท เหยื่อจากความไม่สงบ จชต.

กระทรวงศึกษาธิการ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สโมสรกองพลที่ 15 ค่ายพระศรีสุริโยทัย อำเภอหนองจิก

พล.อ.สุทัศน์ กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และพี่น้องประชาชน ทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันและการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจึงเร่งรัดดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนในเร็ววัน โดยให้ความสำคัญอันดับแรกกับการพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาสามัญ วิชาชีพ และศาสนา จึงได้จัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนนักศึกษา จึงใคร่ขอให้ผู้ได้รับเงินทุนการศึกษาได้ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยยึดถือการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงให้ไว้

"ขอบคุณหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด คณะดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านกระบวนการจัดการทุนการศึกษา ตลอดจน ครู และผู้ปกครองที่ได้นำพาให้เด็กได้มาพบกันในวันนี้ ขอให้กำลังใจและอำนวยพรให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนทั้งในการดำเนินชีวิต และการศึกษาเล่าเรียน ขออำนวยพรให้ประสบความสำเร็จในสิ่งดีๆ ที่ปรารถนาทุกประการ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการดูแลครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติของเราสืบต่อไป" พล.อ.สุทัศน์ กล่าว

ด้าน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในนามคณะกรรมการดำเนินงานมอบทุนการศึกษา กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อนักเรียน นักศึกษา ทั้งโดยทางตรงคือการสูญเสียบิดา มารดา ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และโดยทางอ้อม หมายถึง ความยากจน ความขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสต่างๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการตระหนักในปัญหาสำคัญนี้ หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดให้มีทุนการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา

สำหรับการมอบทุนในครั้งนี้ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ดังนี้ 1.ทุนภูมิทายาท มีจำนวนทั้งสิ้น 4,000 คน มอบครั้งนี้ 65 คน 2.ทุนระดับอาชีวศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 1,116 คน มอบครั้งนี้ 15 คน 3.ทุนอุดมศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 500 คน มอบครั้งนี้ 50 คน 4.ทุนรายปีต่อเนื่องทายาทผู้ได้รับผลกระทบ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,500 คน มอบครั้งนี้ 300 คน รวมมีนักเรียน นักศึกษา ที่รับทุนครั้งนี้ทั้งสิ้น 430 คน

ทั้งนี้การดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษา และการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษานั้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและพิธีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ พล.อ.สุรเชษฐ์ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ.

กระทรวงศึกษาธิการ มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ให้ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13 ก.ค. 2560 19:52 13 ก.ค. 2560 20:36 ไทยรัฐ