วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทย-มาเลย์ถกแผนปราบปรามยาเสพติด สกัดใบกระท่อมทะลักข้ามแดน 19 ตัน

เลขาธิการ ป.ป.ส. นำคณะ ประชุมทวิภาคีไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 38 กระชับความร่วมมือปราบปรามยาเสพติด เผยตั้งแต่ ม.ค. - มิ.ย.60 มาเลย์ยึดใบกระท่อม ก่อนถูกขนเข้าไทย 19 ตัน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ 13 ก.ค.60 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีไทย - มาเลเซีย เรื่อง ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 โดยมี Commissioner Police Dato' Sri Mohd. Mokhtar Bin HJ Mohd. Shariff (ดาโต๊ะ ศรี โมฮัมหมัด ม๊อกต้า บิน ฮาจิ โมฮัมหมัด ชาริฟ) ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย (Narcotics Crime Investigation Department-NCID) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนมาเลเซีย พร้อมด้วยคณะผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทย ประกอบด้วย นางนฤมล ช่วงรังษี รองเลขาธิการ ป.ป.ส., พลตำรวจตรี ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, พลตำรวจตรี พุทธิชาติ เอกฉันท์ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้, พลตำรวจตรี ดุษฎี ชูแสงกิจ ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 และผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. คณะผู้แทนมาเลเซีย ประกอบด้วย Deputy Commissioner Police DATO’Kang Chez Chiang (ดาโต๊ะ กัง เชส เชียง) รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ NCID ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท

การประชุมทวิภาคีไทย - มาเลเซีย ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 38 ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ส. และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย ได้ประชุมร่วมกันทุกปี ตั้งแต่ปี 2524 โดยวิธีเหย้าเยือน ซึ่งการประชุมระหว่างไทยกับมาเลเซียนับว่าเป็นการประชุมที่มีมาอย่างยาวนานที่สุดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด เครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติและนักค้ารายสำคัญ ติดตามตัวผู้ต้องหาหนีหมายจับ รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของไทยและมาเลเซียให้มีความใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่งเป็นมิติสำคัญของความร่วมมือในระดับทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งปัญหายาเสพติดของไทยมีความเชื่อมโยงกับการลักลอบค้ายาเสพติดของนักค้าในมาเลเซีย ความร่วมมือในการสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติดระหว่างไทยและมาเลเซียจึงมีความสำคัญต่อประชาชนทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริม "แผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อสร้างความมั่นคงให้อาเซียนปลอดภัยจากยาเสพติด" ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2559-2568) และการสร้างประชาคมอาเซียนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ตามคำขวัญของอาเซียน "Securing Community against Illicit Drugs"

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า "ผลลัพธ์จากการประชุมในครั้งนี้ เป็นที่น่าพอใจของทั้งสองฝ่าย โดยได้มีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ยาเสพติดและข้อมูลของนักค้ารวมถึงผู้ต้องหารายสำคัญหลายราย และที่ประชุมได้มีการตกลงให้ทั้งสองประเทศมีการสืบสวนร่วมกันในหลายคดี ทั้งในคดีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยเจ้าหน้าที่สืบสวนของมาเลเซียจะเดินทางมาประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สืบสวนของไทยจะเดินทางไปประเทศมาเลเซีย เพื่อสืบสวนและขยายผลในหลายคดี นอกจากนี้ NCID จะส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดมาประจำ ณ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำกรุงเทพฯ และสำนักงาน ป.ป.ส. อยู่ในระหว่างขออนุมัติส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดไปประจำ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์เช่นกัน

นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เรื่อง ปัญหาพืชกระท่อมและการควบคุมพืชกระท่อม ซึ่งปัจจุบันมาเลเซียได้จับและสกัดกั้นการลำเลียงใบกระท่อมเข้ามาประเทศไทยได้เป็นจำนวนมาก โดยในปี 2559 มาเลเซียได้สกัดกั้นใบกระท่อมมากถึง 36 ตัน และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 มาเลเซียสามารถยึดใบกระท่อมที่จะถูกขนเข้ามายังไทยได้ถึง 19 ตัน สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์เกี่ยวกับพืชกระท่อมและการควบคุมพืชกระท่อมนั้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพิจารณาปรับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพืชเสพติดของไทยต่อไป.

เลขาธิการ ป.ป.ส. นำคณะ ประชุมทวิภาคีไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 38 กระชับความร่วมมือปราบปรามยาเสพติด เผยตั้งแต่ ม.ค. - มิ.ย.60 มาเลย์ยึดใบกระท่อม ก่อนถูกขนเข้าไทย 19 ตัน 13 ก.ค. 2560 18:43 13 ก.ค. 2560 22:21 ไทยรัฐ