วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าคึกคัก! แรงงานผุดศูนย์ ปั้นมืออาชีพ ป้อนตลาด

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งผุดศูนย์ฯ ฝึกมืออาชีพป้อนตลาด หลังตลาดอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ทั้งไทยและต่างประเทศ ต่างยกนิ้วให้งานตัดเย็บช่างไทย หวังแก้ปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือ..

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม มีความต้องการแรงงานฝีมือมากเป็นพิเศษ เพื่อผลิตเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มให้ทันต่อการอุปโภคใช้สอยของประชาชน โดยเฉพาะเสื้อผ้าสีดำที่มีความต้องการเป็นอย่างมาก จากทุกภาคส่วนในการแสดงความไว้อาลัยอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้ง ภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ ต่างก็ต้องการเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มจากประเทศไทยเช่นกัน กพร.ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำที่ดี ซึ่งจะสอดคล้อง 8 วาระปฏิรูป กระทรวงแรงงาน เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0 และ มิติใหม่ของการส่งเสริมการมีงานทำของแรงงานทั่วไป ของ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนเร่งผลิตแรงงานฝีมือป้อนสู่ตลาด โดยล่าสุดร่วมกับบริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียง

เบื้องต้น เตรียมจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทักษะการใช้จักรอุตสาหกรรมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ใน 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นครปฐม กำแพงเพชร สุรินทร์ กาฬสินธุ์ และกำแพงเพชร เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาการใช้จักรอุตสาหกรรม ระยะเวลาการฝึกอบรม 60 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การควบคุมจักร การใช้จักรเข็มเดียว การใช้จักรโพ้ง การใช้จักรลา การเย็บเข้ารูปชิ้นงานด้วยจักรอุตสาหกรรม และจะมีการฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการต่ออีกด้วย การดำเนินการต่างๆ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เมื่อผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสเข้าทำงานในบริษัท

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าศูนย์ฯ จะเป็นต้นแบบในการสร้างแรงงานไทยให้มีความรู้ความสามารถ ในการเย็บ การใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว พร้อมลดปัญหาขาดแคลนแรงงานในสาขานี้

ทั้งนี้ อยากเชิญช่างเย็บเข้ารับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกับทาง กพร. เพื่อรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 วันละ 320 ระดับ 2 วันละ 370 บาท ระดับ 3 วันละ 500 บาท สนใจเข้ารับการฝึกและทดสอบฯ หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-245-4035.

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งผุดศูนย์ฯ ฝึกมืออาชีพป้อนตลาด หลังตลาดอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ทั้งไทยและต่างประเทศ ต่างยกนิ้วให้งานตัดเย็บช่างไทย หวังแก้ปัญหาขาดแคลนช่างฝีมือ.. 13 ก.ค. 2560 18:22 ไทยรัฐ