วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ดับฝัน กกต.ไม่ยื่นศาล รธน.ตีความร่างกฎหมายลูก

สนช.ปิดประตูไม่ยื่นให้ศาล รธน.ตีความร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดับฝัน กกต.รอยื่นศาล รธน.ตีความ กางกฎหมายระบุชัดมีแค่ สนช.กับนายกฯ มีสิทธิ์ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้เท่านั้น

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 60 นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงขั้นตอนหลังจากที่ประชุม สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าหลังจากนี้ สนช.จะส่งร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาไปให้นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 145 ซึ่งนายกฯ จะต้องรอไว้ 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับร่าง พ.ร.บ.จากรัฐสภา เพื่อรอดูว่าจะมีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าเป็นร่าง พ.ร.บ.ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

ทั้งนี้ตามมาตรา 148 ของรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ผู้ที่จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้มีเพียง 2 ฝ่ายเท่านั้น คือ 1. สนช.เข้าชื่อกัน 1 ใน 10 ของ สนช.ที่มีอยู่ทั้งหมด ส่งให้ประธาน สนช.ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ 2. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ส่งเรื่องเอง ซึ่ง กกต.หรือหน่วยงานอื่น อาทิ ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้เอง กรณีร่าง พ.ร.บ.กกต.คงเป็นไปได้ยากที่ สนช.เข้าชื่อกัน 1 ใน 10 เพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ เพราะ สนช.เป็นผู้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จึงปิดประตูที่ สนช.จะยื่นให้ตีความ.

สนช.ปิดประตูไม่ยื่นให้ศาล รธน.ตีความร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดับฝัน กกต.รอยื่นศาล รธน.ตีความ กางกฎหมายระบุชัดมีแค่ สนช.กับนายกฯ มีสิทธิ์ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้เท่านั้น 13 ก.ค. 2560 17:25 ไทยรัฐ