วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตามคาด! 'เลขาฯศาล รธน.-ป.ป.ช.' ลอยลำซิวเก้าอี้ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศรายชื่อ 7 คตง.ชุดใหม่ "พิมล ธรรมพิทักษ์-สรรเสริญ พลเจียก" ลอยลำซิวเก้าอี้รอนำรายชื่อให้ที่ประชุม สนช.ให้ความเห็นชอบ

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 60 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) มี นายวีรพล ตั้งสุวรรณ ประธานฎีกาเป็นประธาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็น คตง. จำนวน 7 คน จากผู้ที่สนใจเข้าสมัครจำนวน 58 คน โดยที่ประชุมลงมติเลือกผู้สมควรเป็น คตง.7 คน ที่เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านต่างๆ ดังนี้ 1. นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็น คตง.ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน 2. นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็น คตง.ด้านกฎหมาย 3. นางอรพิน ผลสุวรรณ์สบายรูป อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็น คตง.ด้านกฎหมาย

4. น.ส.จินดา มหัทธนวัฒน์ อดีตรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็น คตง.ด้านบัญชี 5. พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ อดีต ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก เป็น คตง.ด้านการตรวจสอบภายใน 6. นายวีระยุทธ ปั้นน่วม รอง ผอ.สำนักงบประมาณ เป็น คตง.ด้านการเงินการคลัง และ 7. นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็น คตง.ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะจัดทำรายงานเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก่อนนำรายชื่อทั้ง 7 คน ที่ได้รับการสรรหาเข้าสู่ที่ประชุม สนช.เพื่อมีมติให้ความเห็นชอบต่อไป

ประกาศรายชื่อ 7 คตง.ชุดใหม่ "พิมล ธรรมพิทักษ์-สรรเสริญ พลเจียก" ลอยลำซิวเก้าอี้รอนำรายชื่อให้ที่ประชุม สนช.ให้ความเห็นชอบ 13 ก.ค. 2560 17:10 ไทยรัฐ