วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รพ.ศิริราช ชวนนำเงินออมแลกกระปุกสัญลักษณ์ทรงงาน ร.9 สมทบทุนสร้างอาคาร

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) จัดกิจกรรม "ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ" ปลูกฝังการออม-แบ่งปันแก่สังคม ด้วยการออมเงินในกระปุกส่วนตัว และนำมาแลกรับกระปุกที่ระลึก สัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะนำเงินออมร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าวถึงที่มาของโครงการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญต่อการออมเป็นอย่างยิ่ง ดังพระราชดำรัส ‘การประหยัดอดออมเป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล ตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง’ ที่พระราชทานเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช และจากวิถีปฏิบัติของพระองค์เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ คำพ่อสอนและรณรงค์ให้คนในสังคมเดินตามรอยพ่อ ด้านการออม เพื่อการแบ่งปันและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ทั้งนี้ ผู้ร่วมออมจะได้รับกระปุกออมเงินสัญลักษณ์จำลองอุปกรณ์ทรงงาน 3 แบบ ได้แก่ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป และพระราชพาหนะทรงงาน ที่แต่ละชิ้นมีเรื่องราวที่น่าประทับใจในความห่วงใย พระอัจฉริยภาพ และทรงเป็นผู้เสียสละเพื่อความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง

ขั้นตอนง่ายๆ ในการร่วมโครงการ “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” 1. ออมเงินให้เต็มกระปุกขนาดใดก็ได้ 2. นำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน โดยในการเปิดรับแลกกระปุกนั้น SiPH ได้กำหนด ให้แลกกระปุกวิทยุสื่อสารเป็นแบบแรกในวันที่ 28 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม ตามด้วยกล้องถ่ายรูป ในวันที่ 21 สิงหาคม – 20 กันยายน และพระราชพาหนะทรงงานในวันที่ 21 กันยายน – 20 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ หากต้องการสะสมกระปุกที่ระลึกครบทั้ง 3 แบบ ซึ่งช่องทางในการแลกรับกระปุกมี 3 ช่องทาง คือช่องทางแรกผ่านทางเว็บไซต์ www.savingforgiving.com ช่องทางที่สองที่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ช่องทางที่สามคือแลกในกิจกรรม โรดโชว์ที่ห้างสรรพสินค้า ตามวันเวลาที่กำหนด

โดยจะนำเงินออมที่ได้ ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) จัดกิจกรรม "ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ" ปลูกฝังการออม-แบ่งปันแก่สังคม ด้วยการออมเงินในกระปุกส่วนตัว และนำมาแลกรับกระปุกที่ระลึก สัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน ร.9 โดยนำเงินออมร่วมสมทบทุนสร้างอาคาร 13 ก.ค. 2560 15:52 ไทยรัฐ