วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พณ. รับมือผลไม้ใต้ออกสู่ตลาด เปิดจุดรวบรวม-รับซื้อที่สงขลาและชุมพร

กรมการค้าภายใน วางแผนรับมือผลไม้ภาคใต้ออกสู่ตลาด ทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง เตรียมเปิดจุดรวบรวม-รับซื้อที่สงขลาและชุมพร ก่อนประสานผู้ซื้อไปรับซื้อนำไปส่งออก พร้อมกระจายผลผลิตจำหน่ายในตลาดต่างๆ...

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้เตรียมแผนและมาตรการด้านการตลาดไว้รองรับผลผลิตผลไม้ภาคใต้ ฤดูการผลิตปี 60 แล้ว โดยจะสนับสนุนการเปิดจุดรวบรวมและรับซื้อผลไม้จากเกษตรกร ณ ตลาดรุ่งโรจน์ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา และที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตร ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลไม้ ณ จุดรับซื้อแล้วส่งออกไปประเทศต่างๆ เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย เป็นต้น

ส่วนการเร่งระบายผลผลิตจากแหล่งผลิต ได้จัดหาสถานที่จำหน่ายให้แก่เกษตรกร ได้แก่ บริเวณตลาดมีนบุรี ตลาดถนอมมิตร ตลาดแฮปปี้แลนด์ ตลาดอ่อนนุช ตลาดต้องชมทั่วประเทศ และสถานที่ราชการต่างๆ รวมทั้งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ยินดีให้ใช้สถานที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มน้ำมัน) ปตท.ทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรนำผลไม้มาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง และยังจัดเชื่อมโยงการซื้อขายผลไม้ระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการและห้างสรรพสินค้าเป็นการล่วงหน้าในลักษณะตลาดข้อตกลง

นอกจากนี้ มีแผนที่จะจัดให้มีตลาดเฉพาะสินค้าผลไม้ (Magnet Market) ในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่มาก เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี เป็นต้น

“คาดว่า ปีนี้ผลผลิตภาคใต้ไม่น่าจะมีปัญหาด้านราคา เพราะผลผลิตมีน้อยกว่าปีที่แล้ว และผลไม้ไทยยังมีคุณภาพ มีรสชาติ เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเชื่อว่าตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจะมีความต้องการผลไม้ไทยเป็นอย่างมาก โดยได้เน้นย้ำและขอให้เกษตรกรผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ”

สำหรับผลผลิตผลไม้ภาคใต้ ฤดูการผลิตปี 60 ทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง จะมีผลผลิตประมาณ 345,553 ตัน ลดลงจากปีก่อน 22.97% จะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน ก.ค.60 เป็นต้นไป โดยผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดมากเดือน ก.ค.-ส.ค.60 ทุเรียนออกสู่ตลาดมากช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.60 เงาะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.60 และลองกองออกสู่ตลาดมากช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.60.

กรมการค้าภายใน วางแผนรับมือผลไม้ภาคใต้ออกสู่ตลาด ทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง เตรียมเปิดจุดรวบรวม-รับซื้อที่สงขลาและชุมพร ก่อนประสานผู้ซื้อไปรับซื้อนำไปส่งออก พร้อมกระจายผลผลิตจำหน่ายในตลาดต่างๆ... 13 ก.ค. 2560 15:35 13 ก.ค. 2560 15:54 ไทยรัฐ