วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แข่งฝีมือแรงงาน’27 เป้าหมายไทยแลนด์4.0

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล-ธีรพล ขุนเมือง


สืบเนื่อง จากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2513 ณ ลุมพินีสถาน กรุงเทพมหานคร

และมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดงาน โดยทรงกล่าวถึงปัญหาเรื่อง “ช่างฝีมือ” ซึ่งต้องปรับปรุงให้มี “ความประณีต” และมี “ประสิทธิภาพ” ได้มาตรฐาน จากพระราชดำรัสแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อภาคแรงงานช่างฝีมือ และทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

ธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน บอกว่า ในช่วง 46 ปีที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมารวม 26 ครั้ง และในปี 2561 จะเป็นการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27

ซึ่งจะต้องมีการสรรหาและคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน โดยส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาหรือทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการ ผ่านการคัดเลือกจากเวทีการแข่งขันในระดับภาค

เพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคเข้าชิงในการแข่งขันระดับชาติ โดยช่วงปี 2560 นี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะดำเนินการจัด การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ในระดับภาค ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นจูงใจให้กำลังแรงงานของไทยเกิดความตื่นตัว สนใจที่จะพัฒนาฝีมือของตนเองให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

“เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือและเห็นความสำคัญของการเป็นแรงงานฝีมือ และยกฐานะทางสังคม...เศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ...เอกชน พัฒนาทักษะฝีมือเยาวชนไทย”

เดินหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคน 20 ปีของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ภายใต้การนำของ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรียนรู้ให้เท่าทันต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ

รายละเอียดคร่าวๆสำหรับการจัดการแข่งขันฯระดับภาค ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 จัดขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จะแบ่งออกเป็น 12 ภาค ได้แก่ สมุทรปราการ สุพรรณบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง สุราษฎร์ธานี สงขลา

สาขาที่ทำการแข่งขัน จำนวน 24 สาขา ได้แก่ (1) สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม (2) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) สาขาปูกระเบื้อง (4) สาขาสีรถยนต์ (5) สาขาเว็บดีไซน์ (6) สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (7) สาขาก่ออิฐ (8) สาขาอุตสาหกรรมไม้เครื่องเรือน (9) สาขาต่อประกอบมุมไม้

(10) สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี (11) สาขาเทคโนโลยียานยนต์ (12) สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม (13) สาขาประกอบอาหาร (14) สาขาเมคคาทรอนิกส์ (ประเภททีม) (15) สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (16) สาขากราฟฟิกดีไซน์ (17) สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น (18) สาขาแต่งผม (19) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (20) สาขาจัดดอกไม้ (21) สาขามาตรวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม) (22) สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) (23) สาขาเครื่องกล CNC (เครื่องกัด) (24) สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (ประเภททีม)

กฎกติกาผู้เข้าแข่งขันต้องมีสัญชาติไทย เกิดระหว่างปี พ.ศ.2540-2545 ยกเว้นสาขาเมคคาทรอนิกส์ เกิดระหว่างปี พ.ศ.2537-2545 ไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันแรงงานอาเซียน หรือการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ

ขณะนี้มีผู้สมัครแล้วกว่า 3,000 คน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมการแข่งขันสูงสุด 383 คน รองลงมาคือลำปาง 308 คน และอันดับ 3 จังหวัดชลบุรี 274 คน

น่าสนใจว่า...ปีนี้สาขากราฟฟิกดีไซน์มีผู้เข้าแข่งขันสูงสุดมากถึง 216 คน

ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลดังนี้ เหรียญทอง จำนวน 30,000 บาท เหรียญเงิน จำนวน 15,000 บาท เหรียญทองแดง จำนวน 10,000 บาท และประกาศนียบัตร (รางวัลชมเชย) จำนวน 5,000 บาท

ลองมาฟังซุ่มเสียงตัวแทนจากผู้สมัครเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภาคกว่า 2,000 คน

หนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน นายวุฒิชัย ปลิกแสง หรือ “น้องวุฒิ” อายุ 19 ปี นักศึกษาระดับ ปวส.2 ในระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เล่าว่า เขาได้รับโอกาสโดยวิทยาลัยจัดส่งรายชื่อ ให้กับบริษัทเด็นโซ่ประเทศไทยฯ คัดเลือกเก็บตัวเป็นตัวแทนระดับภาค สาขา CNC Training

เก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้ว...รวม 1 ปีเต็ม เพื่อให้ใช้เครื่องมือได้อย่างชำนาญ

วุฒิ บอกว่าตนเองและเพื่อนๆที่จะเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนัก ทุกคนคาดหวังที่จะคว้าเหรียญทองให้ได้ เพราะนี่คือโอกาสที่จะก้าวไปสู่การเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับต่อๆไป สูงสุดที่หวังไว้คือการได้เหรียญทองในการแข่งขันฯระดับ World Skill

อีกเสียงมาจาก “น้องต่อ” หรือ นายพัชรพล สุกคง อายุ 19 ปี นักศึกษาในระบบทวิภาคี ระดับ ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เล่าให้ฟังว่า ตนเองเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท เด็นโซ่ประเทศไทย จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันฯเช่นกัน ในสาขา CNC Milling

“พวกเราฝึกซ้อมในบริษัทมาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อให้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างชำนาญ โดยมีพี่เลี้ยงของบริษัทฯคอยดูแลให้คำแนะนำตลอด ตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ และบริษัทฯดูแลสวัสดิการเรื่องเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงด้วย ตนเองจึงฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อคว้าเหรียญทองมาให้ได้ เพื่อขอบคุณบริษัทฯผู้ให้การสนับสนุน”

เป้าหมายสำคัญก็คือต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย และสร้างโอกาสความก้าวหน้าด้านการทำงานให้กับตนเอง ให้มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัวต่อไปด้วย

ในกระบวนการแข่งขันฝีมือแรงงานนั้น นอกจากมีการแข่งขันในระดับประเทศแล้ว ยังมีการแข่งขันในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยคัดเลือกจากเยาวชนที่ผ่านเวทีระดับประเทศมาก่อน และในปีนี้ (พ.ศ.2560) กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เตรียมเยาวชนที่จะเข้าแข่งขันสำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ หรือ “World Skill” ซึ่งประเทศไทยส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม พ.ศ.2560 ทำการแข่งขัน ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมเยาวชนในสาขาช่างต่างๆ 24 สาขา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ขณะนี้เยาวชนทั้ง 24 สาขา อยู่ระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันในช่วงเวลาดังกล่าว

น่าดีใจว่าจากผลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถคว้ารางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง 10 เหรียญรางวัลยอดเยี่ยม ส่วนใหญ่เป็นสาขาที่อยู่ในอุตสาหกรรม 4.0 และคาดว่าครั้งนี้จะทำผลงานให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากเยาวชนมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านฝีมือ ร่างกาย รวมถึงจิตใจ ภาษาการสื่อสาร

และในปี พ.ศ.2561 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยเบื้องต้นกำหนดจำนวนสาขาที่จะจัดงานแข่งขัน 24 สาขา โดยยึดตามแนวทางสาขาที่มีการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ณ ประเทศมาเลเซีย และสาขาที่จะจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี 2544 ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2553 และครั้งนี้ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 3

ประเทศไทย 4.0...ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ รากฐานแรงงานฝีมือเป็นสิ่งสำคัญ.

สืบเนื่อง จากการที่พระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ครั้งที่ 1 13 ก.ค. 2560 15:18 ไทยรัฐ