วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.มั่นใจคนไทยใช้สิทธิ์มากขึ้น หลังปรับระบบเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

กกต.วางแผนรองรับเลือกตั้ง ใช้คิวอาร์โค้ดลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โวประชาชนสะดวกมากขึ้น

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 60 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับกรมการกงสุล สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมการสำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งพบว่า มีความก้าวหน้าในหลายเรื่อง เช่น การลงทะเบียนของผู้ใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ที่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะให้ลงทะเบียนในลักษณะครั้งต่อครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อมูลค้าง เป็นการล้างฐานข้อมูลเดิม การเปิดช่องทางลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต วันนี้กรมการปกครองได้ออกแบบ และนำมาแสดงให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งช่องทางลงทะเบียนแบบใหม่นี้จะใช้ระบบคิวอาร์โค้ด ที่ง่ายต่อการเข้าถึง เมื่อเทียบกับการพิมพ์เข้าผ่านเว็บไซต์ ทั้งนี้ ได้มีการทดสอบใช้ระบบดังกล่าวที่ไต้หวันมาแล้ว ซึ่งได้รับความพอใจจากประชาชน เพราะเป็นการอำนวยความสะดวก

นายสมชัย กล่าวต่อว่า สิ่งที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้น คือการนับคะแนนที่สถานทูตในแต่ละประเทศที่เปิดให้มีการลงคะแนน โดยจะมีการนับคะแนนภายใน 24 ชั่วโมง หลังประเทศไทยปิดการลงคะแนน เพื่อแก้ปัญหาการส่งบัตรเลือกตั้งกลับประเทศไทยให้ทัน ก่อนการปิดหีบเลือกตั้ง เนื่องจากที่ผ่านมาจะพบปัญหาส่งบัตรมาไม่ทัน ทำให้ต้องมีการเร่งการลงคะแนนในส่วนของคนไทยในต่างประเทศ ทั้งนี้ การนับคะแนนในแต่ละประเทศจะทำให้เกิดความสะดวก และมีเวลาในการที่ประชาชนจะไปใช้สิทธิ์มากขึ้น

นายสมชัย กล่าวอีกว่า ในเรื่องการลงคะแนนนอกราชอาณาจักรนี้ ทาง กกต.จะเตรียมตัว เพื่อไปนำเสนอให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศทั่วโลก ที่จะมาประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศในเดือนสิงหาคมนี้ รวมถึงจะได้ชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนอาสาสมัครในสถานทูต เพื่อให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ยึดตามอัตราในประเทศนั้นๆ

กกต.วางแผนรองรับเลือกตั้ง ใช้คิวอาร์โค้ดลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โวประชาชนสะดวกมากขึ้น 13 ก.ค. 2560 15:17 13 ก.ค. 2560 15:40 ไทยรัฐ