วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธนารักษ์ คาด 1-2 วัน เคาะค่าเช่าที่ราชพัสดุ ในสนามบินสุวรรณภูมิ

ธนารักษ์ คาด 1-2 วัน ได้ข้อสรุปเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุแนวทางใหม่ ในสนามบินสุวรรณภูมิ ชี้พื้นที่เชิงพาณิชย์โครงการใหม่ คิดอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 5%...

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่าจะได้ข้อสรุปชัดเจนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายใน 1-2 วันนี้ โดยก่อนหน้านี้ได้หารือร่วมกับ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. ซึ่งเห็นพ้องในหลักการแนวทางการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว โดยจะใช้วิธีการเรียกเก็บอัตราค่าตอบแทนตามแนวทางใหม่ ซึ่งเป็นไปตามผลการศึกษาจากหลักมาตรฐานสากลในการจัดให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไป โดยจะมีการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่าทรัพย์สิน (ROA) ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนทั่วไปที่ผู้เช่าต้องชำระตามปกติ

ทั้งนี้ ตามผลการศึกษาได้กำหนดอัตรา ROA ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประกอบด้วย ส่วนที่ใช้ในกิจการการบินคิดในอัตรา 1% ของมูลค่าทรัพย์สิน โดยพื้นที่ส่วนที่ใช้ในกิจการการบินนี้ คิดเป็น 43% ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ในกิจการการบิน คิดในอัตรา 3% ของมูลค่าทรัพย์สิน โดยพื้นที่ดังกล่าวคิดเป็น 32% ของพื้นที่ทั้งหมด

ส่วนพื้นที่พัฒนาโครงการใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ จะคิดอัตรา ROA ประมาณ 5% ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งพื้นที่ส่วนนี้คิดเป็น 25% ของพื้นที่ทั้งหมด ประกอบกับใช้การกำหนดผลตอบแทนจากส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ซึ่งเป็นการกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้เช่าดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการใช้ทรัพย์สินนั้นได้เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ กรมธนารักษ์ ได้หารือกับ ทอท. และได้ข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการเก็บค่าเช่าที่ในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเบื้องต้นแล้ว โดยกรมธนารักษ์จะให้ส่วนลดในการเช่าพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิแก่ ทอท. โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน เพราะพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ทั้งหมด โดยพื้นที่บางส่วนยังถูกกันไว้ไว้ตามกฎของการบินด้านความปลอดภัย รวมถึงเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ เช่น สถานีตำรวจ ตลอดจนเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่กำลังรอการพัฒนาโครงการในอนาคต.

ธนารักษ์ คาด 1-2 วัน ได้ข้อสรุปเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุแนวทางใหม่ ในสนามบินสุวรรณภูมิ ชี้พื้นที่เชิงพาณิชย์โครงการใหม่ คิดอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 5%... 13 ก.ค. 2560 15:15 ไทยรัฐ