วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘สุวพันธุ์’ ต้านทุจริต ลั่น! กลางเวทีMOU ใครมาฝากอะไร ก็ไม่รับ

"ป.ป.ท." จับมือ "รัฐวิสาหกิจ" เซ็น MOU ป้องกันและปราบปรามทุจริตในรัฐวิสาหกิจ ด้าน "สุวพันธุ์" ชี้ ต้องเร่งปลูกฝังจิตสำนึกให้สังคม “ทุจริตเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้” ลั่นเป็น รมว.ยุติธรรม-ประธาน ศอตช. ใครมาฝากอะไรก็ไม่รับ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ก.ค. 60 ที่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธณะ รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นประธานเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และแผนปฏิบัติการร่วม ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างระบบธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ โดยมี นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT นายมานพ เกื้อรัตน์ รองเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และน.ส.อัปสร กฤษณะสมิต ประธานสมาพันธ์ สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท.) ร่วมลงนาม

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า ขอเรียนว่ารัฐบาลมีนโยบายที่ให้การต่อต้านการทุจริตเป็นวาระสำคัญของชาติ และมีการตั้ง ศอตช.ขึ้นมา รัฐบาลต้องการที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม และสิ่งที่รัฐบาลพยายามปลูกฝังก็คือการสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ตนรู้สึกดีใจที่เราได้รัฐวิสาหกิจมาเป็นภาคีเครือข่าย ส่วนตัวเห็นว่าเรื่องการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งการที่จะทำให้สังคมและประเทศสะอาด ต้องเกิดขึ้นจากความคิดของคนในสังคม โดยเริ่มจากครอบครัวต้องปลูกฝังเป็นตัวอย่างให้แก่กันและกัน เมื่อโตขึ้นมาทำงานแล้วหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาสังคม ก็ต้องมีสมาชิกที่เต็มใจที่จะทำให้สังคมเป็นสังคมที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม

"การแก้ไขปัญหาต้นทาง คือ การปลูกฝังจิตสำนึกของคน ให้เห็นว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และต้องไม่ให้เกิดขึ้น ต้องปลูกฝังจิตสำนึกให้องค์กรและสังคมมีความโปร่งใส ดังนั้น มิติการปลูกฝังจิตสำนึกเป็นมิติที่จะส่งผลระยะยาวมากกว่าการปราบปราม แต่ขณะเดียวกันต้องเดินควบคู่กันไป อย่างไรก็ตาม ลำพังการลงนามบันทึกข้อตกลงต่างๆ ถ้าเราจัดงานสวยหรู เสร็จแล้วก็กลับบ้าน กลับองค์กรของเราไปทำงานเหมือนเดิม มันก็ไม่มีมรรคผลที่เกิดขึ้น ซึ่งสิ่งที่เราตกลงกันวันนี้จะต้องไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง โดยเริ่มต้นจากการรณรงค์ให้เกิดความมั่นใจในสังคมในแบบที่จะเป็น เราอยู่ด้วยปรัชญาที่พอเพียงซึ่งเป็นฐานหลัก เพราะถ้าเรารู้จักพอเพียง มีเงินเท่านี้ก็ใช้เท่านี้ ไม่สนใจเรื่องยศเรื่องตำแหน่ง อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง กินอยู่อย่างพอเพียง" นายสุวพันธุ์ กล่าว

รมว.ยุติธรรม กล่าวอีกว่า เราต้องตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะไม่รับเงินที่ไม่ชอบธรรม อยู่ด้วยเบี้ยเลี้ยง การทำงานล่วงเวลา และอยู่ด้วยเงินที่มันสุจริต ซึ่งมันจะทำให้สังคมเดินไปได้ อีกทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นสาเหตุของการสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคม ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก โดยตนเป็น รมว.ยุติธรรม เป็นประธาน ศอตช. ใครมาฝากอะไร ตนก็ไม่รับ ซึ่งก็สบายไม่มีใครมาฝาก เราต้องยืนอยู่แบบนั้น ถึงจะทำให้สังคมไทยใสสะอาด และเป็นไปอย่างที่เราต้องการได้ ขณะเดียวกัน เราก็ต้องช่วยกันปรับปรุงสังคมไทยของเราด้วย

ทั้งนี้ การทุจริตประพฤติมิชอบ จะมีกลไกการเฝ้าระวังขึ้นมาอย่างไรในการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้มันลุกลามเข้าไปขยายตัวสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างระบบธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งปัญหาการทุจริตส่วนใหญ่พบว่าส่วนหนึ่งเป็นการกระทำความผิดโดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้เกิดปัญหาการทุจริตเป็นวงกว้าง จึงจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือในการสร้างระบบธรรมาภิบาลโดยการบูรณาการทั้ง 4 หน่วยงานใน 3 ระดับ คือ ระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัดหรือภูมิภาค และระดับพื้นที่ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ชาติ และส่งผลต่อการลดปัญหาการทุจริตของประเทศได้.

"ป.ป.ท." จับมือ "รัฐวิสาหกิจ" เซ็น MOU ป้องกันและปราบปรามทุจริตในรัฐวิสาหกิจ ด้าน "สุวพันธุ์" ชี้ ต้องเร่งปลูกฝังจิตสำนึกให้สังคม “ทุจริตเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้” ลั่นเป็น รมว.ยุติธรรม-ประธาน ศอตช. ใครมาฝากอะไรก็ไม่รับ 13 ก.ค. 2560 14:37 ไทยรัฐ