วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธนารักษ์สกลฯ รุกตีตรา “อาคารไม้ 100 ปี”


ยุคนี้อาคารเก่าแก่ในบ้านเราหากไม่รู้หรือละเลยไม่ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้มักถูกรื้อทิ้งไปให้หมดค่า...!

กรมศิลปากร หน่วยงานและกลุ่มจิตอาสาต่างๆ รวมทั้ง กรมธนารักษ์ จึงกำลังเดินหน้าอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนอาคารโบราณที่ยังคงคุณค่าสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ในการดูแล

ขณะนี้ สนง.ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร บูรณาการเนื้องานกับ อบจ.สกลนคร มรภ.สกลนคร สำนักศิลปากรที่ 8 เรือนจำ จ.สกลนคร และหน่วยงานอื่นๆ จึงนำร่องไปที่เรือนจำเก่า กลางเมืองสกลนครซึ่งอยู่ใกล้กับสถานศึกษา

นายนิลวัฒน์ สุนทรนิพัทธ์ หน.สำนักงานแห่งนี้ กล่าวว่า หลังจากเรือนจำแห่งนี้ได้รับงบประมาณโยกย้ายไปอยู่ที่ใหม่ บนพื้นที่ราชพัสดุ ที่ สน.357 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร เนื้อที่ประมาณ 22 ไร่

เนื่องจากแม้จะสร้างเมื่อปี พ.ศ.2440 หรือเมื่อ 120 ปี แต่ยังมีสิ่งน่าสนใจให้ค้นคว้าโดยเฉพาะเรือนนอนไม้สัก 2 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ.2454 ที่มีความโดดเด่นด้านรูปทรงสถาปัตยกรรมหลังคาจั่วผสมปั้นหยา บันได้ขึ้น-ลงด้านหน้า

ปัจจุบันเหลือไม่กี่หลังในบ้านเรา หากต้องรื้อทิ้งโดยเปล่าประโยชน์คงน่าเสียดาย ทางที่ดีน่าพัฒนาทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ยิ่งไปกว่านั้นอาคารไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ไม้ประดู่ หรือไม้แดงประเภทนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด แต่นับวันกำลังจะสูญหายไป หากไม่รักษาไว้คงหมดไปในที่สุด ทั้งหมดจึงลงมติให้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้แล้ว

ที่สำคัญยังนำข้อมูลทั้งหมดเก็บไว้ในระบบสารสนเทศ ผ่านระบบGIS และ Application เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าค้นหาได้ทุกเวลาซึ่งเป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม ยังมีอาคารไม้เก่าแก่อีกหลังหนึ่งที่น่าอนุรักษ์เช่นกันสร้างไว้เมื่อปี พ.ศ.2494 เคยถูกใช้เป็น สนง.ป่าไม้จังหวัด รวมทั้งเคยเป็นอาคาร บริษัทเอเซียติก ของเดนมาร์ก ช่วงไปขอสัมปทานไม้ ในสมัยรัชกาลที่ 5

ทั้งนี้ เพื่อทำให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นของจริง ไม่เพียงแต่นั่งมโนภาพนึกเอาเองไปวันๆเท่านั้น....!

วัฒนะ แก้วก่า

13 ก.ค. 2560 14:26 ไทยรัฐ