วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศแล้ว ศาลยุติธรรมกำหนดตำแหน่งใหม่ 'ที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา'

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ศาลยุติธรรมกำหนดตำแหน่งใหม่ 'ที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา' เทียบเท่า 'ประธานศาลอุทธรณ์' ลุ้น ประชุม ก.ต.17 ก.ค.ผ่านชื่อ 'ศิริชัย' ปธ.ศาลอุทธรณ์ นั่งคนแรก

จากกรณีที่มีข่าวคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) เปิดตำแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกาไปเมื่อวันที่ 11 ก.ค.นั้น

ล่าสุดวันที่ 12 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษา ได้ลง “ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม” เรื่องกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ที่มีเนื้อหาระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม กำหนดให้มีตำแหน่ง “ที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา” โดยเทียบกับตำแหน่งข้าราชการตุลาการ “ประธานศาลอุทธรณ์” ตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.60 เป็นต้นไป

ซึ่งประกาศดังกล่าว ได้ลงชื่อ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกาและประธานกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อขณะนี้ได้มีการลงประกาศ กำหนดตำแหน่ง “ที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา” ตำแหน่งใหม่ เทียบเท่า “ประธานศาลอุทธรณ์” ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตำแหน่งดังกล่าวก็จะถูกบรรจุที่มีผลต่อการแต่งตั้งบุคคลในศาลยุติธรรมต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ดี หลังจากนี้ต้องรอติดตามผลการประชุม ก.ต.ในวันที่ 17 ก.ค.นี้ว่า จะมีการลงมติเห็นชอบบัญชีรายชื่อให้ นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวแจ้งว่า ก.ต.จะให้นายศิริชัยดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นครั้งแรกด้วย

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ศาลยุติธรรมกำหนดตำแหน่งใหม่ 'ที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา' เทียบเท่า 'ประธานศาลอุทธรณ์' ลุ้น ประชุม ก.ต.17 ก.ค.ผ่านชื่อ 'ศิริชัย' ปธ.ศาลอุทธรณ์ นั่งคนแรก 13 ก.ค. 2560 09:47 ไทยรัฐ