วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Keep something back

“I’ll keep at it.” ประโยคนี้เป็นภาษาพูด สื่อถึง to continue to do something, although it’s difficult or hard work ทำต่อไปแม้ว่าจะเป็นงานที่หนักหรือยากลำบาก สอบได้ C สามวิชาในเทอมแรก จอห์นบอกกับพ่อแม่ว่า อยากลาออกไปเรียนวิชาอื่นที่ง่ายกว่าเรียนแพทย์ แม่พูดกับจอห์นว่า I know it’s difficult to study medicine, but keep at it! Don’t give up! แม่รู้ว่าเรียนหมอนั่นมันยาก แต่เรียนต่อไปนะลูก อย่ายอมแพ้

แม่ของจอห์นเล่าเรื่องนี้ให้ญาติฟังในวันคริสต์มาส และก็พูดสรุปท้ายว่า I kept John at studying medicine. ประโยคนี้มีความหมายเท่ากับ I forced John to continue to work hard and not let him stop studying medicine. ฉันบังคับจอห์นให้ทำงานหนักต่อไปและไม่ยอมให้เขาหยุดเรียนแพทย์ดอก ผู้อ่านท่านครับ keep somebody at something ก็คือ to force someone to continue to work hard and not let them stop

หลังจากสนทนากับคุณโรเบิร์ต ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเสร็จเรียบร้อย ผู้อำนวยการใหญ่ก็พูดกับผู้จัดการฝ่ายขายว่า I got the feeling Robert was keeping something back. ผมมีความรู้สึกว่า คุณโรเบิร์ตนี่จงใจไม่บอกในสิ่งที่เขารู้ (เกี่ยวกับคู่แข่งของเรา) ให้เราฟังทั้งหมด ผู้อ่านท่านครับ keep something back สื่อถึง to deliberately not tell someone all that you know about something

ส่วนวลี keep up with somebody ก็คือ เขียนจดหมาย/อีเมล/ โทรศัพท์/ไลน์/พบปะเพื่อนอยู่เป็นประจำเพื่อไม่ให้ลืมซึ่งกันและกัน I shall keep up with you.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

13 ก.ค. 2560 09:31 13 ก.ค. 2560 09:31 ไทยรัฐ