วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกแม่บ้าน ทบ.ตรวจเยี่ยม แม่บ้าน พล.ร.3 ชมอาชีพเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม ชมรมแม่บ้าน พล.ร.3 พร้อมรับชมการดำเนินการตาม โครงการฟื้นฟูศักยภาพบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลกองทัพบกโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มุ่งสู่อาชีพเสริมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น...

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.60 พล.ต.สมชาติ แน่นอุดร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 พร้อมด้วยนางสุภาวดี แน่นอุดร ประธานชมรมแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 3 และคณะ ต้อนรับ นางเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินการตาม โครงการฟื้นฟูศักยภาพบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

ของกำลังพลกองทัพบกโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มุ่งสู่อาชีพเสริมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การตรวจสุขภาพประจำเดือนของบุตรและผู้ดูแล การนำเสนอโครงการของบุตรฯ และผู้ดูแล โดยแบ่งเป็น โครงการรายบุคคลจำนวน 3 โครงการ (ทำขนม, เพาะชำกล้าไม้, ร้านสวัสดิการสนามกอล์ฟ) และโครงการรายกลุ่ม 2 โครงการ (เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่, ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์) กิจกรรมสันทนาการ

นอกจากนี้ ประธานชมรมแม่บ้านกองพลทหารราบที่ 3 ยังได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมา และการแสดงความสามารถของบุตรฯ

จากนั้น นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก กล่าวให้โอวาทมีใจความตอนหนึ่งว่า สมาคมแม่บ้านยังคงดำรงความมุ่งมั่นที่จะดูแลสวัสดิการของกำลังพลอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะกำลังพลชั้นผู้น้อย และบุตรที่มีความต้องการพิเศษและขอขอบคุณ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา ทภ.2 ชมรมแม่บ้านทุกชมรมที่ได้ขับเคลื่อนงานด้านการดูแลกำลังให้เป็นรูปธรรม ประทับใจการเตรียมการและการให้การต้อนรับ.

นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม ชมรมแม่บ้าน พล.ร.3 พร้อมรับชมการดำเนินการตามโครงการฟื้นฟูศักยภาพบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลกองทัพบกโดยใช้กระบวนการกลุ่ม มุ่งสู่อาชีพเสริมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น... 13 ก.ค. 2560 09:29 ไทยรัฐ