วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งเป้ารื้อ 200 หลังให้เสร็จใน ก.ค.นี้ ทางเลียบริมแม่น้ำ

กทม.เริ่มลุย 2 หลังที่เกียกกาย-นัดจ่ายชดเชย 26 ก.ค.

ที่ท่าเรือเกียกกาย เมื่อวันที่ 12 ก.ค. เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. นำเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตดุสิต เข้ารื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือเกียกกาย จำนวน 2 หลัง ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนำร่อง 14 กม. นายจักกพันธุ์กล่าวว่า ตามแผนพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนำร่อง 14 กม. มีบ้านรุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ต้องรื้อย้าย 273 หลัง (14 ชุมชน) และท่าเทียบเรืออีก 9 แห่ง กทม.ได้กำหนดกรอบรื้อย้ายบ้านให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.นี้ ยกเว้นชุมชนมิตรคาม 1 และมิตรคาม 2 ที่อาจจะรื้อย้ายล่าช้ากว่าชุมชนอื่น เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดสรรที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการรื้อย้าย พร้อมกันนี้ กทม.ได้กำหนดมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 5 ชุมชนแรกจำนวน 51 ครัวเรือน ในวันที่ 26 ก.ค. ที่ศาลาว่าการ กทม. ส่วนจำนวนบ้านที่เหลืออยู่ระหว่างทำสัญญาและเจรจา ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้ประเมินมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง ค่าขนย้ายวัสดุและทรัพย์สินของบ้านทั้ง 273 หลัง และท่าเทียบเรือ 9 แห่ง วงเงินรวมกว่า 104.5 ล้านบาท

ส่วนความคืบหน้าการออกแบบก่อสร้างนั้น นายจักกพันธุ์กล่าวว่า สำนักการโยธาอยู่ระหว่างปรับรูปแบบการก่อสร้าง และประเมินราคากลางงานก่อสร้างในเฟสแรก ภายในวงเงินงบประมาณ 8,363 ล้านบาท คาดว่าการประเมินราคาจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้.

ที่ท่าเรือเกียกกาย เมื่อวันที่ 12 ก.ค. เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. นำเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตดุสิต เข้ารื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา... 13 ก.ค. 2560 02:04 ไทยรัฐ