วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แก้ปัญหาจุดตัดรถไฟ เปิดอุโมงค์ลอดถนน

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการแก้ไขปัญหาจุดอันตรายบริเวณจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1001 ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอบัวใหญ่และอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีความยาวรวมประมาณ 1,380 เมตร แบ่งเป็นอุโมงค์ยาว 830 เมตร อุโมงค์กว้าง 11 เมตร รองรับ 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ทั้งนี้ ทช.ได้นำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการก่อสร้างอุโมงค์ช่วงลอดทางรถไฟโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินรถไฟ ด้วยการติดตั้งโครงสร้างเหล็กชั่วคราวเพื่อรองรับรางรถไฟในระหว่างการก่อสร้างแทนการเบี่ยงทางรถไฟ จึงไม่ต้องก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณใหม่เป็นระยะทางยาว ปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าวแล้วเสร็จ และคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในเดือนกรกฎาคม 2560 นี้ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นรวม 331 ล้านบาท.

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการแก้ไขปัญหาจุดอันตรายบริเวณจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ 13 ก.ค. 2560 01:52 ไทยรัฐ