วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขยายทางหลวง 3466 เป็น 4 ช่องจราจรสนับสนุน EEC

กรมทางหลวงแจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3466 สายบ้านเก่า-อ.พานทอง ตอน 2 (รวมทางหลวงหมายเลข 3127 (อ.พานทอง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 315) แล้วเสร็จแล้ว โดยทางหลวงสายนี้เป็นทางหลวงสำคัญสายหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีปริมาณการจราจรสูง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ทางหลวงหมายเลข 3466 สายบ้านเก่า-อ.พานทอง ตอน 2 (รวมทางหลวงหมายเลข 3227 (อ.พานทอง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 315) มีจุดเริ่มต้นที่ กม.10+538 (สาย 3466) ในพื้นที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ระยะทางประมาณ 6.23 กิโลเมตร ได้ก่อสร้างขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ด้วยงบประมาณ 356,127,000 บาท ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)

กรมทางหลวงแจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3466 สายบ้านเก่า-อ.พานทอง ตอน 2 (รวมทางหลวงหมายเลข 3127 (อ.พานทอง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 315) แล้วเสร็จแล้ว 13 ก.ค. 2560 01:50 ไทยรัฐ