วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศมส.รับพี่เลี้ยงปั้นคลังข้อมูลชุมชนหนุนพัฒนาเมือง

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) องค์การมหาชน กล่าวว่า จากการที่ ศมส.ได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พบว่ามีการตื่นตัวของชุมชนในการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การรักษาเมืองเก่า ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ ศมส. 5 ปี ศมส.จะเน้นการทำงานเชื่อมกับชุมชนมากยิ่งขึ้น โดย เฉพาะสร้างแนวทางที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเก็บรวบรวมความรู้ด้านชาติพันธุ์ วิถีชีวิตในการต่อยอด เก็บรวบรวมเรื่องราววิถีชีวิต จัดทำเป็นเนื้อหาชุมชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับนำไปใช้พัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ รวมถึงข้อมูลในการนำเสนอเมืองมรดกโลก ทั้งนี้ หากชุมชนใดต้องการที่จะให้ ศมส.เป็นพี่เลี้ยงในการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

นายพีรพนกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ศมส.ได้เริ่มจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ซึ่งมีมากถึง 54 หมวด เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ประชาชนทั่วไป ที่สนใจเรื่องของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เรื่องเพศ ได้มาศึกษาค้นคว้า และสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำถึงนโยบายการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งหลังจากนี้จะต้องให้งานวิจัยสามารถนำมาต่อยอดพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนรวบรวมองค์ความรู้พื้นบ้าน ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เปรียบเสมือนแหล่งแสดงวิถีชีวิตของชุมชนไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้อีกด้วย.

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) องค์การมหาชน กล่าวว่า จากการที่ ศมส.ได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พบว่ามีการตื่นตัวของชุมชนในการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ของท้องถิ่น 13 ก.ค. 2560 01:15 ไทยรัฐ