วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลิงแก้แหปัญหายางพารา

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคายางพาราไม่ได้เลวร้ายมากนัก แต่เกษตรกรอาจรู้สึกว่าราคาควรดีกว่านี้ ล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดว่าปริมาณการใช้ยางในตลาดโลกจะมีมากขึ้น การแก้ไขปัญหาราคา ต้องฟังความเห็นทุกๆ ด้าน หากชาวสวนยางหยุดโยงเรื่องการเมืองลงได้ก็เป็นเรื่องดี การทำงานก็จะง่ายขึ้น รัฐบาลได้วางแผนแก้ปัญหา เช่น หน่วยงานราชการที่อยากใช้ยางพารา แต่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ เนื่องจากยางพาราต้องผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ก็จะรวบรวมปัญหานี้ เสนอเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะใช้งบเพิ่มเติมเพื่อให้ทันในปีนี้

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย ได้เรียก 9 หน่วยงานของรัฐมาประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ยางพารา ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการปี 2560-2561 เพื่อสรุปความต้องการใช้ยางพาราปีนี้ ที่มีจำนวน 22,321 ตัน มูลค่า 16,925 ล้านบาท แบ่งเป็นใช้งบปกติ และงบประมาณเหลือจ่าย วงเงิน 15,074 ล้านบาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลืออีก 1,851 ล้านบาท ต้องรวบรวมจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า และหาก ครม.ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ลดการส่งออกและลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาง ก็จะเพิ่มการใช้ยางพาราได้อีก 1.43 ล้านตันต่อปี.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคายางพาราไม่ได้เลวร้ายมากนัก แต่เกษตรกรอาจรู้สึกว่าราคาควรดีกว่านี้ ล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดว่าปริมาณการใช้ยางในตลาดโลกจะมีมากขึ้น... 13 ก.ค. 2560 00:54 ไทยรัฐ