วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กสร้าง' มั่นใจปฏิรูป ตร.เสร็จใน 9 เดือน พร้อมออกตัวอาจมีต่อต้าน

"บิ๊กสร้าง" มั่นใจปฏิรูปโครงสร้างตำรวจเสร็จ 9 เดือน พร้อมแบ่งงานคณะอนุกรรมการ เน้นจัดระบบโยกย้ายตำรวจ ปรับปรุงกฎหมาย บังคับใช้ปี 61 หวังสมบูรณ์ใน 5 เดือน ออกตัวอาจมีการต่อต้าน

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.60 ที่กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมการคณะปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจว่า การประชุมวันนี้เป็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและ กำหนดกรอบเวลาในการทำงาน คือ ยึดขั้นตอน 2, 3, 4 โดยแบ่งเป็นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการออกเป็น 5 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล มี พล.อ.บุญสร้าง เป็นประธาน เน้นงานคณะนี้เป็นสำคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้าย ซึ่งทำแล้วเสร็จวันที่ 31 ธ.ค.นี้ ยืนยันว่าเป็นเพียงการสร้างระบบการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ ซึ่งยังไม่มีผลกับการโยกย้ายในปีนี้ แต่บังคับใช้ในปี 2561 ซึ่งจะออกมาเป็นกฎหมาย ส่วนจะมีการระบุถึงหลักความอาวุโส ผลการทำงาน ถึงจะไปดำรงตำแหน่งใดๆ ได้นั้น ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ให้รอคณะอนุกรรมการฯ พูดคุยกันก่อน

พล.อ.บุญสร้าง กล่าวต่อว่า 2. คณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมาย และระบบการสอบสวนคดีอาญา มี นายธานิศ เกศวพิทักษ์ อดีตรองประธานศาลฎีกาเป็นประธาน จะรับผิดชอบในส่วนการแยกงานสืบสวนสอบสวน 3. คณะอนุกรรมการด้านหน้าที่อำนาจและภารกิจของตำรวจ มี นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 4. คณะอนุกรรมการด้านรับฟังความคิดเห็น มี พล.อ.อ.อิทธิพร ศุภวงศ์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน โดยจะเริ่มทำงานตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป จนครบ 9 เดือน โดยเปิดรับข้อมูลทุกช่องทาง 5. คณะอนุกรรมการ ด้านวิชาการ มี ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน และศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ทำหน้าที่เป็นโฆษกคณะกรรมการ

พล.อ.บุญสร้าง กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปจะเข้าไปเป็นคณะอนุกรรมการในแต่ละคณะ ตามความสมัครใจ ส่วนอนุกรรมการท่านอื่นๆและเลขานุการของคณะอนุกรรมการนั้น ประธานคณะอนุกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งต่อไป สำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านนั้นๆ ของ สตช.ทำหน้าที่เป็นเลขานุการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของแต่ละอนุกรรมการ

พล.อ.บุญสร้าง กล่าวอีกว่า ส่วนแผนการดำเนินงานได้วางแนวทางการประชุมไว้ในระยะแรก จะประชุมสัปดาห์ละสองวัน พร้อมทั้งได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการและกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในรอบเก้าเดือนแรก จนในช่วงระยะเวลาว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งในเรื่องต้นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น คือ การแต่งตั้งโยกย้ายและระบบงานสอบสวน ส่วนเรื่องอื่นๆ จะพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

"ในช่วง 2 เดือนแรก น่าจะเห็นเป็นรูปร่าง คือ นำเรื่องต่างๆ มาศึกษา ซึ่งคาดว่าจะได้ทำข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น และ 3 เดือนถัดไปลงมือปรับแก้กฎหมาย และเสนอเป็นกฎหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ก่อนจะเข้าสู่ระยะที่ 4 รับฟังความคิดเห็น แต่เราคาดหวังว่าในช่วง 5 เดือนแรก ทุกอย่าง ต้องเสร็จสมบูรณ์ ผมเชื่อมั่นว่าจะใช้เวลา 9 เดือนทำเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจให้แล้วเสร็จ ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ส่วนจะมีข้อขัดข้อง หรือแรงต่อต้านมากน้อยแค่ไหนนั้นเป็นอีกเรื่อง" พล.อ.บุญสร้าง กล่าว

"บิ๊กสร้าง" มั่นใจปฏิรูปโครงสร้างตำรวจเสร็จ 9 เดือน พร้อมแบ่งงานคณะอนุกรรมการ เน้นจัดระบบโยกย้ายตำรวจ ปรับปรุงกฎหมาย บังคับใช้ปี 61 หวังสมบูรณ์ใน 5 เดือน ออกตัวอาจมีการต่อต้าน 12 ก.ค. 2560 18:36 12 ก.ค. 2560 18:52 ไทยรัฐ