วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทย-กัมพูชา ร่วมประชุม พ.ร.ก.ต่างด้าว หารือเปิดด่านถาวรบ้านเขาดิน

ไทย-กัมพูชา ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฉบับใหม่ ยันไม่กระทบแรงงาน พร้อมหารือเรื่องจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน เป็นด่านผ่านถาวร

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 ก.ค.60 ที่ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดสระแก้ว จัดหางานจังหวัดสระแก้ว แรงงานจังหวัดสระแก้ว กองกำลังบูรพา มทบ.ที่ 19 กอ.รมน. ตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ทหาร ตำรวจ ปกครองจังหวัด สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ขนส่งจังหวัดสระแก้ว ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว ประชุมหารือและทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 กับนายเฮือง ซุ ฮอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา และคณะ สืบเนื่องจากที่ผ่านมามีแรงงานทะลักกลับประเทศไปจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายธรรมศักดิ์ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อมูล กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ว่าทางรัฐบาลไทยไม่ได้มีนโยบายในการผลักดันแรงงานต่างด้าวกลับประเทศ แต่รัฐบาลไทยหวังจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบตามหลักสากล และเป็นการป้องปรามเพื่อไม่ให้นายจ้างหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย และเห็นความสำคัญของการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย ลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย และประชาสัมพันธ์ไปยังนายจ้าง แรงงาน ให้เข้าใจ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

ด้านแรงงานจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวชี้แจงว่า พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ไม่มีผลกระทบใดๆ กับแรงงานที่ถือบัตรผ่านแดน Border Pass และกลุ่มแรงงานชายแดน ยังสามารถดำเนินการทำงานได้ตามปกติ ส่วนของผู้ที่ไม่มีบัตรอะไรเลยทางการได้กำหนดเปิดศูนย์เฉพาะกิจรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ลาว กัมพูชา และพม่า เพื่อมาขึ้นทะเบียน ระหว่างวันที่ 24 ก.ค.-7 ส.ค.60 ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร ในส่วนระเบียบปฏิบัติของกลุ่มแรงงานบัตรสีชมพู และพาสปอร์ตได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนแล้ว ส่วนสถิติแรงงานงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงาน ในจังหวัดสระแก้ว ที่ได้รับอนุญาต ถูกต้อง ตั้งแต่เดือน ต.ค.59 - วันที่ 11 ก.ค.60 มีจำนวน 26,899 คน โดยที่ผ่านมามีแรงงานเดินทางกลับ ผ่านด่านคลองลึก กว่า 8,616 คน

ขณะที่ นายณัฐชัย นำพูลสุขสันต์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว กล่าวถึงความพร้อมของไทยที่จะยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน เป็นด่านผ่านถาวรบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด ในวันที่ 1 ต.ค.60 ส่วนด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่ากำหนดเป็นวันที่ 1 ต.ค.60 เพราะต้องกลับไปรายงานให้ผู้ว่าฯ พระตะบองทราบอีกที ซึ่งทางจังหวัดสระแก้วจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปประสาน หารือร่วมกับทางจังหวัดพระตะบอง ในคราวต่อไป สำหรับสถิติการเข้า-ออกโดยผ่านด่านบ้านเขาดินวันละ 2,000 คนต่อวัน 

อย่างไรก็ตาม ทางนายเฮือง ซุ ฮอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง ได้กล่าวแสดงความยินดีที่มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจใน พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ ฉบับใหม่ พร้อมกับกล่าวว่า รัฐบาลกัมพูชาก็ได้กำชับให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนไทยศึกษาทำความเข้าใจกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ของไทย และเห็นชอบที่รัฐบาลไทยขยายเวลาบังคับใช้ พร้อมขอให้ทางจังหวัดสระแก้ว ช่วยอำนวยความสะดวกจัดส่งชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายกลับประเทศอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งจะนำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับตาม พ.ร.ก.ดังกล่าว ไปประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนให้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง

ไทย-กัมพูชา ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฉบับใหม่ ยันไม่กระทบแรงงาน พร้อมหารือเรื่องจุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน เป็นด่านผ่านถาวร 12 ก.ค. 2560 17:08 ไทยรัฐ