วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กเจี๊ยบ' เผย รบ.ยกเว้นวีซ่ารักษาพยาบาล ให้กลุ่ม 'ซีแอลเอ็มวี-จีน'

"บิ๊กเจี๊ยบ" เผยรัฐบาลยกเว้นวีซ่าเพื่อรักษาพยาบาลให้กลุ่มซีแอลเอ็มวี-จีน พร้อมขยายวีซ่าอยู่ระยะยาว นำร่อง 14 ประเทศ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวขยายเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน สำหรับผู้ป่วยและผู้ติดตามกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี และสาธารณรัฐประชาชนจีน และการขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย สำหรับกลุ่มพำนักระยะยาวเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย และแนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้กับกลุ่มประเทศเป้าหมาย จำนวน 19 ประเทศ

โดย พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งเน้นให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับโลก โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติระยะ 10 ปี (2560-2569) ซึ่งคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบแล้ว เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการทางการแพทย์สู่สากล และอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติ ได้ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยภายใต้พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) คนเข้าเมือง 2522 คือ 1.ยกเว้นวีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยและติดตาม รวมไม่เกิน 4 รายในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีและจีน โดยขยายระยะเวลาเป็น 90 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล และ 2.ขยายวีซ่าแบบพำนักระยะยาวสำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เริ่มระยะแรกใน 14 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐฯ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นอร์เวย์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ อิตาลี ฟินแลนด์ เดนมาร์ก และแคนาดา ขยายเวลาเป็น 10 ปี จากเดิมครั้งละ 1 ปี โดยครั้งแรกจะได้รับวีซ่า 5 ปี และสามารถต่ออายุวีซ่าอีก 5 ปี ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปีด้วย

"บิ๊กเจี๊ยบ" เผยรัฐบาลยกเว้นวีซ่าเพื่อรักษาพยาบาลให้กลุ่มซีแอลเอ็มวี-จีน พร้อมขยายวีซ่าอยู่ระยะยาว นำร่อง 14 ประเทศ 12 ก.ค. 2560 16:26 12 ก.ค. 2560 16:35 ไทยรัฐ