วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมช.เผยเตรียมเชื่อมโยง 27 หน่วยงาน ให้ข้อมูลข่าวกรองรับมือภัยคุกคาม

"บิ๊กป้อม" นั่งหัวโต๊ะถก คกก.ปฏิรูปมั่นคง เตรียมเชื่อมโยง 27 หน่วยงาน ให้ข้อมูลข่าวกรองรับมือภัยคุกคาม

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปงานด้านความมั่นคง ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานว่า ที่ประชุมชี้แจงงานในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ 4 ด้าน คือ 1. การจัดทำข้อตกลงกับหน่วยงานภาครัฐ 27 หน่วยงาน เพื่อให้ สมช.นำฐานข้อมูลจากทั้ง 27 หน่วยงานรัฐมาในการวิเคราะห์และประเมินภัยคุกคามต่างๆ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) สนับสนุนเรื่องการเชื่อมโยง และการจัดทำแอปพลิเคชัน ที่จะใช้เพื่อเข้าและถอดรหัสของข้อมูลที่มีชั้นความลับ 2. การจัดทำแผนแม่บทในการปฏิรูปการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงกลาโหม ทั้งการวิจัยและด้านอุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศ

พล.อ.ทวีป กล่าวต่อว่า 3. สำหรับการปฏิรูปองค์กรตำรวจ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ปฏิรูปทั้ง 6 ด้าน โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ชี้แจงความคืบหน้าว่าได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ที่จะนำไปใช้ในการปฏิรูปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ และ 4. การปฏิรูปงานด้านข่าวกรอง โดย สตช.ได้ดำเนินงานเกือบเสร็จสิ้นทุกกรณี โดยมี 1 กรณีที่สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติได้ขอเชื่อมโยงกับ 17 หน่วยงาน ที่มีทั้งหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ภัยคุกคาม ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ก่อนเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ต่อไป

"บิ๊กป้อม" นั่งหัวโต๊ะถก คกก.ปฏิรูปมั่นคง เตรียมเชื่อมโยง 27 หน่วยงาน ให้ข้อมูลข่าวกรองรับมือภัยคุกคาม 12 ก.ค. 2560 13:51 ไทยรัฐ