วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องเขียนให้ ร.ร.ในจังหวัดบึงกาฬ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน ไปมอบแก่โรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ..

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเด็กในระดับประถมศึกษาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลความเจริญให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับประทานอาหารครบตามหลักโภชนาการที่ดี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาสติปัญญาให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้เต็มกำลัง เพื่อพัฒนาให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศ

เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 11 ก.ค. 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม อำเภอบึงโขงหลง โรงเรียนบ้านหนองสิมโนนสวรรค์ อำเภอบึงโขงหลง และโรงเรียนบ้านคลองเค็ม อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวนรวม 447 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม อำเภอบึงโขงหลวง จังหวัดบึงกาฬ

ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองโรงเรียนต่างๆ ที่มารับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน ด้วย ซึ่งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทาน ไปมอบแก่โรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ.. 12 ก.ค. 2560 12:42 ไทยรัฐ