บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปธ.ศาลอุทธรณ์ ยอมรับทั้งน้ำตา หากถูกตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริง (คลิป)

ประธานศาลอุทธรณ์ ยอมรับหากคณะ กก.ตุลาการศาลยุติธรรม จะตั้ง กก.สอบข้อเท็จจริง กรณีคุณสมบัติไม่เหมาะสม พร้อมกล่าวทั้งน้ำตา ตำแหน่งที่ปรึกษา ปธ.ศาลฎีกา ที่จะมอบให้ ส่วนตัวไม่แน่ใจว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่...


วันที่ 12 ก.ค. นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) จะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่ตัวเองไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา เนื่องจากคุณสมบัติไม่เหมาะสม จากเหตุของการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีต้นเรื่องมาจากรายงานความเห็นการกลั่นกรองคุณสมบัติ โดยคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งที่ประชุมเสียงข้างมาก มีความเห็นเสนอว่า ควรตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น

โดย นายศิริชัย ยอมรับหาก ก.ต. จะมีมติตั้งคณะกรรมการสอบสวนตัวเองจริง พร้อมบอกด้วยว่า ที่ผ่านมาทั้งชีวิตไม่เคยทำสิ่งไม่ดีและผิดกฎหมาย แต่อยากถามกลับถึงคณะกรรมการ กต. ถึงสาเหตุที่ไม่เห็นชอบตัวเองนั้น เป็นเพราะสาเหตุใด ซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้เห็นคำวินิจฉัยของ กต.ที่เกี่ยวกับตัวเองทั้งหมด แต่ได้ขอยื่นคำร้องขอคำวินิจฉัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ขณะที่กรณีการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เสนอให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จัดสรรตำแหน่ง “ที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา” ขึ้นมาในการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งใหม่นี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่จะมีตำแหน่งนี้เกิดขึ้น นายศิริชัยบอกว่า ส่วนตัวยังไม่แน่ใจว่า ตำแหน่งนี้จะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะกฎหมายตามมาตรา 8 บอกไว้ถึงตำแหน่งการทำงานของประธาน และรองประธานศาลฎีกาชัดเจน ซึ่งตำแหน่งที่ปรึกษาไม่ได้ถูกระบุอยู่ในกฎหมายดังกล่าว และตำแหน่งอาวุโสนั้น ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ซึ่งตัวเองไม่ได้สมัครใจไปทำงานในตำแหน่งดังกล่าว

นายศิริชัย ยังกล่าวทั้งน้ำตาว่า แม้เจ็บปวดรวดร้าวเพียงใด แต่ตัวเองจะไม่ขอโต้แย้งใดๆ เพราะเกรงว่า สถาบันจะเสื่อมเสีย แต่ถ้าหากถูกกระทำจนก็ไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปอย่างไร เพราะที่ผ่านมาทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และได้รับการคาดหวังจาก ก.ต. ว่า ถ้ามาทำงานศาลอุทธรณ์ได้ดี ก็จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานศาลฎีกา ตัวเองจึงพยายามทำทุกอย่าง ทั้งปรับระบบการทำงาน ให้ศาลอุทธรณ์เป็นที่ยอมรับจนได้รับรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น และทำให้คดีของศาลอุทธรณ์ที่ค้างเก่าทั้งหมดเป็นปัจจุบัน


ภายหลังจากนี้ เราต้องมาติดตามการประชุมคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในสัปดาห์หน้า จะมีวาระพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ด้วยหรือไม่