วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่มแรงงานยื่นค้านรับเงินชรา จากอายุ55เป็น60ปี ชี้ไม่ใช่ใช้ใกล้ตาย

ประธานสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง พร้อมประชาชนแรงงาน 50 คน ยื่นหนังสือคัดค้านกรณีรับเงินชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี ชี้ใช้ยามแก่ไม่ใช่ใช้ใกล้ตาย พร้อมข้อเรียกร้อง 4 ข้อ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ก.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนแรงงานจำนวนมากได้ยืนถือป้ายคัดค้านการขยายการรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี ใช้ยามแก่ไม่ใช่ใช้ใกล้ตาย โดยมี นายสมัย ภูแผนนา ประธานสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง นายวาสุเทพ บุญคุ้ม เลขาธิการสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ พร้อมด้วย นางศรีไพร นนทรีย์ ตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ และประชาชนแรงงานจำนวน 50 คน ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการขยายการรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี โดยมี นายพันธ์เทพ เปาริก ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ทำหน้าที่รับหนังสือ ที่หน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.60 พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แสดงทรรศนะถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม กรณีกองทุนชราภาพ โดยให้ผู้ประกันตนเห็นสมควรขยายอายุการรับเงินกองทุนชราภาพจากเดิมอายุ 55 ปี ขยายเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินจากกองทุนชราภาพเป็น 60 ปี ด้วยเหตุผลว่ากองทุนจะหมดภายในปี พ.ศ.2587 หากไม่มีการปรับเปลี่ยนในหลักเกณฑ์โดยที่กระทรวงแรงงานมีความเห็นชอบและสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการศึกษาและนำเสนอต่อกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ เลขาธิการสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ เปิดเผยว่า กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงมีความเห็นว่าการขยายอายุผู้ประกันตนในการรับเงินกองทุนชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี ไม่ใช่ทางออก ในขณะที่รัฐบาลคือ 1 ใน 3 ฝ่ายที่สมควรต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนชราภาพ แต่รัฐบาลกลับไม่จ่าย กลับจะเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ให้ลูกจ้างเสียผลประโยชน์เรื่องหลักประกันสังคมของชีวิตของลูกจ้าง ดังนั้นกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ จึงมีข้อเรียกร้อง 4 ข้อ ดังนี้

1. คัดค้านการขยายการรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี
2. ให้ฝ่ายรัฐบาลจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเท่ากันทุกฝ่ายในทุกกองทุนของ พ.ร.บ.ประกันสังคม
3. ให้สำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ ปฏิรูปโครงสร้าง ปฏิรูปการบริหารจัดการ และการขยายสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในกองทุนต่างๆ
4. ผู้ประกันตนที่รับเงินชราภาพต้องมีสิทธิรักษาพยาบาลภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม

ขณะที่นายพันธ์เทพ เปาริก ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานียินดีรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนแรงงานทุกท่าน เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนแก้ไขร่วมกัน เมื่อรับหนังสือแล้วจะไปนำเสนอต่อกระทรวงแรงงาน ซึ่งปัญหาของการจ่ายเงินชราภาพที่จะต้องจ่ายเป็นเงินก้อนหรือเป็นรายเดือนนั้น ที่ผ่านมามีหลากหลายความต้องการ ซึ่งต้องมีการแก้ปัญหากันต่อไป โดยเรื่องนี้มีการประชุมกันหลายครั้ง อาจจะให้โอกาสการรับเงินก้อนด้วย หรือให้เลือกที่จะสามารถรับรายเดือนได้

ส่วนการขยายการรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี ขณะนี้เป็นเพียงแนวคิดของการทำงานร่วมกัน ยังไม่ใช่ว่าเป็นการตัดสินใจทำทันที ต้องทำอย่างไรให้เงินของประกันสังคมมีอายุต่อไปยืนยาวที่สุด แข็งแกร่งมีเสถียรภาพมากที่สุด สามารถเอาดอกผลของกองทุนไปใช้ประโยชน์ให้ถึงระยะเวลานานที่สุดถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ซึ่งก็ต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากพวกท่านทุกภาคส่วน ทุกหน่วยอาชีพ รวมถึงอาจจะมีการเปิดโอกาสให้มีการเลือกว่าจะใช้กฎหมายเดิมหรือกฎหมายใหม่ รวมถึงพูดคุยประชุมประชาวิจารณ์กันหาทางออกที่ทุกคนยอมรับได้.

ประธานสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง พร้อมประชาชนแรงงาน 50 คน ยื่นหนังสือคัดค้านกรณีรับเงินชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี ชี้ใช้ยามแก่ไม่ใช่ใช้ใกล้ตาย พร้อมข้อเรียกร้อง 4 ข้อ 12 ก.ค. 2560 11:52 ไทยรัฐ