วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน.จัดเวทีสาธารณะชี้แจง 'ร่างสัญญาประชาคม' 4 จว. 17-20 ก.ค.นี้

กอ.รมน.เดินหน้าจัดเวทีสาธารณะ ชี้แจงร่างสัญญาประชาคม 4 จังหวัด 17-20 ก.ค.นี้ ขอ ปชช.ร่วมรับฟัง เพื่อพัฒนาร่างสัญญาประชาคมให้มีความสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.60 พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำร่างสัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองว่า จากที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ได้เสนอข้อมูลข้อคิดเห็น และร่วมกระบวนการทบทวนสรุปข้อคิดเห็นทั้งหมดไปแล้วนั้น ขณะนี้คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อความสามัคคีปรองดองได้จัดทำร่างสัญญาประชาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดการชี้แจงให้แก่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มได้รับทราบ ก่อนที่จะพิจารณาจัดทำร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ต่อไป ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างความสามัคคีปรองดอง จึงได้จัดให้มีเวทีสาธารณะขึ้นในภูมิภาคต่างๆ และคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อความสามัคคีปรองดอง จะทำการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในรายละเอียดของร่างสัญญาประชาคม ดังนี้ พื้นที่ภาคกลางในวันที่ 17 ก.ค.60 เวลา 13.00-16.00 น. ที่สโมสรกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 กทม. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 18 ก.ค.60 เวลา 13.00-16.00 น. ที่สโมสรร่วมเริงไชย กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา พื้นที่ภาคเหนือในวันที่ 19 ก.ค.60 เวลา 13.00-16.00 น. ที่อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3 จ.พิษณุโลก และพื้นที่ภาคใต้ ในวันที่ 20 ก.ค.60 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช

"กอ.รมน. บูรณาการร่วมกันกับทุกจังหวัด โดย กอ.รมน.จังหวัดจะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนจากกลุ่มต่างๆ ที่ได้เคยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นจากทุกจังหวัด รวมเป็นพื้นที่ภูมิภาคละประมาณ 300-500 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กอ.รมน. จึงขอเรียนเชิญผู้แทนของกลุ่มต่างๆ ที่เคยมาร่วมแสดงความคิดเห็น ได้มาร่วมประชุมเพื่อรับฟังร่างสัญญาประชาคมอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาร่างสัญญาประชาคมให้มีความสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการสร้างความสามัคคีปรองดองต่อไป" พ.อ.พีรวัชฌ์ กล่าว

กอ.รมน.เดินหน้าจัดเวทีสาธารณะ ชี้แจงร่างสัญญาประชาคม 4 จังหวัด 17-20 ก.ค.นี้ ขอ ปชช.ร่วมรับฟัง เพื่อพัฒนาร่างสัญญาประชาคมให้มีความสมบูรณ์ 12 ก.ค. 2560 11:28 12 ก.ค. 2560 11:49 ไทยรัฐ