วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พลังงานหมุนเวียนกับผลกระทบ

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ที่ผ่านมา มีข้อเสนอในการ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน ซึ่งต้องยอมรับว่าประชาชนและเอกชนหันมาสนใจเรื่องของพลังงานทดแทนมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ในต่างประเทศหลายประเทศก็สนใจเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเช่นกัน

ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งการให้มีการศึกษาการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานสะอาด ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงประชาชนทั้งประเทศที่จะได้รับผลกระทบด้วยเนื่องจากไฟฟ้ากลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของการดำรงชีวิตและเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปแล้ว

นอกจากพลังงานหมุนเวียนที่มีทั้ง โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ ยังมี ประชาชนและภาคธุรกิจที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง แต่ยังต้องพึ่งพาไฟฟ้าในระบบอยู่ดี ในช่วงเวลาที่พลังงานหมุนเวียนไม่สามารถที่จะทำการผลิตได้ เช่น ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จะมีกำลังผลิตเต็มที่ประมาณ 4–5 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น ในเวลากลางคืนก็ต้องใช้ไฟฟ้าในระบบตามปกติ

เมื่อเร็วๆนี้รัฐบาลมี นโยบายเปิดรูฟท็อปเสรี ที่ผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองและใช้ไฟสำรองจากระบบจะมีการตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแบบหักลบบิลค่าไฟฟ้า โดยผู้ที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสามารถขายไฟฟ้าเข้าระบบในช่วงเวลากลางวันและใช้ไฟจากระบบในเวลากลางคืน เลยทำให้มีผู้ใช้ไฟในลักษณะนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้น

ดังนั้น การใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงบ่ายหรือเวลากลางวัน ก็เปลี่ยนไปเป็นเวลากลางคืนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมไฟฟ้าทั้งการผลิต การจ่ายไฟ และต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ที่ต้องมีการทบทวนแผนการทำงานกันใหม่ทั้งหมด

เช่น การวางแผนการผลิตและการเดินเครื่องผลิตในแต่ละวัน จะต้องมีข้อมูลประกอบไปด้วย ความต้องการไฟฟ้า ปริมาณเชื้อเพลิงความพร้อมของโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะการหยุดซ่อมแซมหรือการปิดปรับปรุงแหล่งพลังงานในการใช้ผลิตไฟฟ้า ที่จะต้องจัดทำแผนให้เหมาะสมต่อไป

ปัญหาก็คือว่า มีพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบจำนวนมาก โดยไม่มีการลงทะเบียนเอาไว้ ทำให้มีผลกระทบกับการวางแผนการผลิต ในขณะที่ผู้ใช้ไฟจากการผลิตโดยพลังงานหมุนเวียนมีการลงทะเบียนจำนวนน้อยมาก การไม่รู้จำนวนที่แท้จริงของกำลังผลิตพลังงานหมุนเวียนยังส่งผลให้ระบบการพยากรณ์พลังงานทดแทน การกำหนดปริมาณไฟฟ้าสำรอง ความสามารถของระบบการส่งไฟ ระบบจำหน่าย มีปัญหาตามมา

แม้ระบบไฟฟ้าหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนจะเป็นเรื่องที่ดีและมีการตื่นตัวของผู้ใช้ไฟฟ้าในการมีส่วนร่วมมากขึ้น แต่แผนพลังงานของประเทศจะได้รับผลกระทบเกือบจะทุกด้าน ในอนาคตผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแผนพลังงานของประเทศก็จะกระทบไปถึงผู้บริโภค คือประชาชนเช่นกัน จึงควรจะทบทวนการนำไฟฟ้าหมุนเวียนมาใช้ในระบบให้ดี.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ที่ผ่านมา มีข้อเสนอในการ ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน ซึ่งต้องยอมรับว่าประชาชนและเอกชนหันมาสนใจเรื่องของพลังงานทดแทนมากขึ้น 12 ก.ค. 2560 10:21 ไทยรัฐ