วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุน ก.ม.เยียวยาดูแลสิทธิ 3 กองทุน

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...ว่า ขณะนี้จำเป็นต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยการตั้งเป็น“กองทุนเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุข” ที่จะดูแลทั้งผู้ให้บริการอย่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการอย่างประชาชน ซึ่งครอบคลุม 3 กองทุน คือ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ โดยจากข้อเสนอดังกล่าวจะเป็นการดูแลประชาชนในสิทธิ 3 กองทุน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ป่วย หากได้รับผลกระทบจะมีการเยียวยาช่วยเหลือ ไม่แบ่งว่าอยู่สิทธิใด นอกจากนี้ หากมีกองทุนนี้จะช่วยแก้และลดปัญหาระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขได้ เพราะกองทุนนี้จะไม่มีการไล่เบี้ยใดๆ อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนได้เสนอแนวทางดังกล่าวต่อ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุขแล้ว หากพิจารณาเห็นชอบอาจนำมาปรับแก้อีกครั้งก่อนเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

นางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่า ตนดีใจแทนผู้ป่วยที่ สบส. และ สธ.ขับเคลื่อนเรื่องนี้ แต่ก็อยากได้การยืนยันจาก รมว.สธ.ว่าจะขับเคลื่อนและกฎหมายจะประกาศใช้ได้จริง เพราะที่ผ่านมามีความพยายามให้ออกกฎหมายมาตลอดแต่ไม่สำเร็จ นอกจากนี้ ยังขอเชิญชวนประชาชนที่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ฯนี้ ช่วยกันลงชื่อผ่าน www.change.org/injuryact เพื่อจะรวบรวมรายชื่อเสนอต่อ ศ.นพ.ปิยะสกล เพื่อช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้ออกเป็นกฎหมายได้จริง

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในฐานะนายกแพทยสภา กล่าวว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ.ฯนี้ โดยหลักการเบื้องต้น ตนเห็นด้วย เพราะในเรื่องของการรักษาไม่ควรมีการไล่เบี้ยเอาความผิดกับใคร.

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...ว่า ขณะนี้จำเป็นต้องขับเคลื่อน... 12 ก.ค. 2560 05:15 ไทยรัฐ