วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสมา 1 ยุนักศึกษากรุงเทพธนฯฟ้องมหาวิทยาลัย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวกรณีนักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรปี การศึกษา 1/2557 (รหัส 57) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกว่า 800 คน เตรียม ยื่นฟ้องศาลแพ่ง ให้จ่ายค่าเรียน 147,000 บาทคืน พร้อมดอกเบี้ย 7.5% เนื่องจากเรียนจบแล้วไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาจากคุรุสภาได้ว่า โดยหลักการมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีคุณภาพ มาฟ้อง ศธ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่มี ประโยชน์ ทั้งนี้หลักสูตรที่มีปัญหาคือ หลักสูตรปี 2557 ซึ่งได้สั่งงดรับนักศึกษาไปแล้ว และเปิดรับใหม่หลังจากปรับปรุงหลักสูตรในปี 2558 และ 2559 ซึ่ง หลักสูตรที่เปิดใหม่ก็ได้รับการรับรองจากคุรุสภา

ด้าน ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลที่ดำเนินการได้ แต่ในส่วนของคุรุสภาถือว่าสิ้นสุดแล้วเพราะมีมติเรื่องนี้ถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2 มีมติไม่เยียวยาตามที่นักศึกษาที่ยื่นอุทธรณ์ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าการจัดการศึกษาอาจไม่ได้คุณภาพ จึงแนะนำให้นักศึกษาไปเทียบโอนหน่วยกิตในสถาบันการศึกษาคุรุสภารับรอง หรือกรณี ม.กรุงเทพธนบุรี ก็ให้เทียบโอนหน่วยกิตกับหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 หรือ 2559 ที่คุรุสภารับรอง ส่วนที่ขาดก็ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวกรณีนักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรปี การศึกษา 1/2557 (รหัส 57) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกว่า 800 คน 12 ก.ค. 2560 05:00 ไทยรัฐ