วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธปท.ชี้ค่าเงินบาทยังผันผวนทั้งปี

น.ส.วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายการตลาด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงานสัมมนา “เงินบาทแข็งค่า...ธุรกิจจะต้านทานได้นานแค่ไหน” ที่จัดโดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ว่า ค่าเงินบาทปี 60 ยังคงผันผวน จากปัจจัยในต่างประเทศ ทั้งเรื่อง การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ-การเงินจากประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป รวมถึงความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก ขณะที่การส่งออกปี 60 ยังมีทิศทางสดใส คาดว่าจะขยายตัวได้ถึง 4.1% หรือสูงกว่าปี 59 ที่เคย ขยายตัวได้ 2.1% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ส่วนความท้าทายการส่งออก คือ ความต่อเนื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก นโยบายกีดกันทางการค้า การตอบสนองความต้องการสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ และการค้าในยุคดิจิทัล

“แม้โดยภาพรวมความผันผวนของค่าเงินบาทปี 60 มีแนวโน้มผันผวนมากขึ้น ถือเป็นความท้าทาย ยอมรับว่าบทบาทของค่าเงินอาจมีผลกระทบต่อการส่งออกบ้าง แต่หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินกับปริมาณส่งออกหรือกำลังซื้อของคู่ค้าในต่างประเทศแล้ว อาจพบไม่มีความสัมพันธ์กันเท่าใดนัก เนื่องจากแม้ค่าเงินบาทจะเคยอ่อนตัวลงในปี 56-58 ขณะที่มูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของประเทศคู่ค้าในปี 55-58 จะปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ตาม แต่กลับไม่ได้ช่วยให้การส่งออกสินค้าจากประเทศไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกลาง สิงคโปร์ (MAS) ได้ร่วมลงนามในความตกลงร่วมมือด้าน FinTech และบันทึกความเข้าใจทวิภาคีว่าด้วยการกำกับดูแลสถาบันการเงินฉบับปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินของไทยและสิงคโปร์ รวมถึงภูมิภาคอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น โดย ธปท. และ MAS จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดเกิดใหม่และประสิทธิผลของการกำกับดูแลต่อกฎระเบียบในปัจจุบัน อีกทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างบริษัท FinTech ที่เป็นคู่ค้ากัน โดยเฉพาะการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับโครงการนวัตกรรมและการให้บริการทางการเงินข้ามพรมแดน.

น.ส.วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายการตลาด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงานสัมมนา “เงินบาทแข็งค่า...ธุรกิจจะต้านทานได้นานแค่ไหน” ที่จัดโดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) 12 ก.ค. 2560 04:34 ไทยรัฐ