วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นำจับขับรถทางเท้า เสนอผู้ว่าฯเห็นชอบ

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างระเบียบ ข้อกฎหมาย กรณีการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้จอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เดิมจะมีการประกาศใช้ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่า ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างนำเสนอผู้ว่าฯ กทม.เพื่อให้ความเห็นชอบ สาเหตุที่กระบวนการล่าช้า เนื่องจากมีการปรับแก้ไขข้อความในร่างระเบียบ คำว่า “และ” “หรือ” กรณีการให้ผู้แจ้งเบาะแสลงลายมือชื่อกำกับในการส่งหลักฐาน แจ้งเบาะแส และการรับเงินรางวัลนำจับครึ่งหนึ่งของค่าปรับ เดิมระบุว่าให้ผู้แจ้งเบาะแสลงชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ แก้ไขเป็นให้ผู้แจ้งเบาะแสลงลายมือชื่อ และพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อป้องกันการปลอมลายมือชื่อในการรับเงินรางวัลนำจับ หลังจากนี้ คาดว่า จะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ กทม.จะมีการประกาศใช้ระเบียบดังกล่าวอย่างเป็นทางการ.

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างระเบียบ ข้อกฎหมาย กรณีการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้จอด หรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เดิมจะมีการประกาศใช้ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม... 12 ก.ค. 2560 01:44 ไทยรัฐ