วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ่อฟันโทษชายใช้โดรนเก็บภาพใกล้สนามบินดอนเมือง ผิดกฎหมายเดินอากาศ

(ภาพจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)

กพท. แจง คลิปชายใช้โดรนถ่ายใกล้สนามบินดอนเมือง เข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.การเดินอากาศ มาตรา 24 ต้องระวางโทษคุก 1 ปี หรือปรับ 4 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ ล่าสุด อยู่ระหว่างสืบสวนและดำเนินการทางกฎหมาย

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. กล่าวว่า จากกรณีที่โลกโซเชียลมีการส่งต่อคลิปที่ชายคนหนึ่งโพสต์ภาพถ่ายมุมสูง ซึ่งคาดว่าได้มาจากการใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน หรือโดรน ที่ติดตั้งกล้องบินขึ้นไปเก็บภาพบริเวณสนามบินดอนเมืองนั้น

ทั้งนี้ กพท. ขอชี้แจงว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเดินอากาศ มาตรา 24 “ห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือทิ้งร่มอากาศ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด” ซึ่งมีโทษตามมาตรา 78 ผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ โดย กพท. อยู่ระหว่างการสืบสวนและจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ กพท. ขอทำความเข้าใจกับประชาชนที่ใช้โดรนเพื่อความปลอดภัยในการบินเบื้องต้น ดังนี้

1. ห้ามทำการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
2. ห้ามทำการบินในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
3. ต้องทำการบินในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ซึ่งสามารถมองเห็นอากาศยานได้อย่างชัดเจน
4. ห้ามทำการบินโดยใช้ความสูงเกินเก้าสิบเมตร (สามร้อยฟุต) เหนือพื้นดิน
5. ห้ามทำการบินเหนือเมือง หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู่
6. ห้ามบังคับอากาศยานเข้าใกล้อากาศยานซึ่งมีนักบิน
7. ห้ามทำการบินละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.2558

กพท. แจง คลิปชายใช้โดรนถ่ายใกล้สนามบินดอนเมือง เข้าข่ายฝ่าฝืน พ.ร.บ.การเดินอากาศ มาตรา 24 ต้องระวางโทษคุก 1 ปี หรือปรับ 4 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ ล่าสุด อยู่ระหว่างสืบสวนและดำเนินการทางกฎหมาย 11 ก.ค. 2560 21:14 ไทยรัฐ