วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทอ. มอบเครื่องกรองน้ำชาวขอนแก่น หวังให้มีน้ำสะอาดดื่ม-ใช้

ผช.ผบ.ทอ. พร้อมคณะ มอบถังเก็บน้ำในโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้แก่นักเรียนและชุมชนใน จ.ขอนแก่น

วันนี้ (11 ก.ค. 60) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดทำ "โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต" เพื่อนักเรียนและพี่น้องประชาชนในชุมชนบ้านขาม และโรงเรียนบ้านโนนเชือก ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีพลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การพบปะผู้นำชุมชน การมอบถุงยังชีพ การมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า การมอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน รวมทั้งการมอบถังบรรจุน้ำขนาด 2,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อผลิตน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพแก่พี่น้องประชาชน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นความตั้งใจอย่างแท้จริงของกองทัพอากาศ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลตามกลไกประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการรวมพลังทำความดีเพื่อประเทศชาติ.

ผช.ผบ.ทอ. พร้อมคณะ มอบถังเก็บน้ำในโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้แก่นักเรียนและชุมชนใน จ.ขอนแก่น 11 ก.ค. 2560 20:58 ไทยรัฐ