วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.ต. เห็นชอบ 'ชีพ จุลมนต์' ขึ้นดำรงตำเเหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 44

มติเอกฉันท์ 14-0 ก.ต.เห็นชอบ “ชีพ จุลมนต์” รองประธานศาลฎีกาอาวุโสลำดับสอง ขึ้นดำรงตำเเหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 44...

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 ก.ค. ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีการประชุมวาระพิจารณาเห็นชอบบัญชีรายชื่อที่สำนักงานศาลยุติธรรม เสนอชื่อนายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกาอาวุโสลำดับสอง ขึ้นดำรงตำเเหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 44 ซึ่งระหว่างพิจารณาวาระดังกล่าว นายชีพ ในฐานะคณะกรรมการตุลาการ ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้ออกจากห้องประชุม ทำให้จำนวน ก.ต.จาก 15 คน เหลือ 14 คน เป็นผู้พิจารณาวาระต่อไป

กระทั่งเมื่อเวลา 14.40 น. มีรายงานว่า ที่ประชุม ก.ต. มีมติเอกฉันท์ 14-0 เห็นชอบให้นายชีพขึ้นดำรงตำเเหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 44 ต่อไป

สำหรับนายชีพ จุลมนต์ จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้ารับตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดทุ่งสง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลาย รองประธานศาลอุทธรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 และรองประธานศาลฎีกา ก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนต่อไป.

มติเอกฉันท์ 14-0 ก.ต.เห็นชอบ “ชีพ จุลมนต์” รองประธานศาลฎีกาอาวุโสลำดับสอง ขึ้นดำรงตำเเหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 44... 11 ก.ค. 2560 15:16 ไทยรัฐ