วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างอาชีพชาวบ้าน

นายอานนท์ จันทร์บัว ตัวแทนกลุ่มบ้านนนท์ กระยาสารทและชาวบ้านวังตะกู เขียนจดหมายแสดงความชื่นชม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายยืนยง โอภากุล หรือพี่แอ๊ด คาราบาว

บอกเล่าความรู้สึกว่า หลายเดือนก่อน พล.ต.อ.อดุลย์ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลจำหน่ายเพื่อสร้าง อนุสาวรีย์หลวงพ่อเขียน ธมฺมรกฺขิโต ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ ที่ชาวเมืองพิจิตรเคารพศรัทธา ที่ วัดสำนักขุนเณร ตำบลสำนัก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ที่ทางกลุ่ม ชมรมรักษ์หลวงพ่อเขียน จัดสร้างขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนเมืองพิจิตร ซึ่ง พล.ต.อ.อดุลย์ ได้ทราบถึงความตั้งใจของชาวบ้าน จึงเดินทางมาเป็นประธานในพิธี

ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนทุกข์สุขของชาวบ้านในพื้นที่ ต.สำนัก และ ต.วังตะกู ในนั้นมีกลุ่ม บ้านนนท์ กระยาสารท ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ร่วมกันทำขนมกระยาสารท ตามสูตรที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นอาหารพื้นที่เมืองของคนพิจิตร ที่รวมตัวกันทำจำหน่าย เลี้ยงชีพในครัวเรือน หลังจากเสร็จการทำนาของชาวบ้าน

มาเยี่ยมชม พร้อมกับชิมกระยาสารท พร้อมกับแนะนำให้กลุ่มชาวบ้านช่วยกันพัฒนาสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มตลาด ทำให้เป็นสินค้าแพร่หลาย เพื่อสนับสนุนสูตรขนมดั้งเดิมที่กำลังจะหายไป เพราะไม่มีคนรุ่นใหม่

สานต่อคนรุ่นปู่ย่าพ่อแม่

ให้กำลังใจชาวบ้านที่เป็นคนหนุ่มสาวให้ช่วยกันคิด หาวิธีการผลิต จัดเก็บขนมให้อยู่ได้นานโดยไม่ใช้สารเคมี และการจัดส่งสินค้าออกไปสู่ชุมชนอื่นๆ โดยบอกว่า กระยาสารทเป็นรายได้ของกลุ่มชาวบ้าน อย่าทิ้ง

นายอานนท์บอกว่า ด้วยความคิดของ พล.ต.อ.อดุลย์ ที่แนะนำให้กลุ่มชาวบ้านคิดทำแพ็กเกจขนมข้าวกระยาสารทออกขาย จึงทำรูปแบบตามที่ท่านได้แนะนำ หาตลาด

พล.ต.อ.อดุลย์แนะนำ ผวจ.พิจิตร มาชมกิจกรรมของกลุ่มชาวบ้าน ให้คิดทำให้เป็นสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ทำให้กลุ่มชาวบ้าน บ้านนนท์ กระยาสารท มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นและถูกรับเลือกให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ก่อให้เกิดเป็นรายได้หลักของกลุ่มบ้านนนท์ กระยาสารท

กระจายรายได้ไปสู่ชาวบ้าน

จากขนมพื้นบ้านที่ทำแค่หาเลี้ยงชีวิตของคนไม่กี่ครอบครัวในชุมชน เพื่อรักษาขนมโบราณพื้นบ้านรุ่นปู่ย่าให้อยู่คู่จังหวัดพิจิตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้จักของคนทั่วประเทศ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจของชาวบ้าน

เป็นรายได้หลักชาวบ้าน ต.วังตะกู.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

11 ก.ค. 2560 11:46 ไทยรัฐ