วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

The Grand Old Man of something

ผู้อ่านท่านหนึ่งถามว่า มีคำที่เรียก “ปู่” กี่คำในภาษาอังกฤษ

ตอบที่เราเคยได้ยินก็มี grandfather และก็ grandad หรือ grandaddy

แต่ถ้าเป็นคนอเมริกันมักจะสะกดว่า granddad หรือจะเขียนว่า granddaddy ก็ได้ครับ เป็นพหูพจน์ก็ใช้ granddaddies

The granddaddy of something ก็คือ คนที่ทำอะไรเป็น คนแรกของสิ่งนั้น หรือคนที่มีความยิ่งใหญ่มากในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างหลุยส์ อาร์มสตรอง เป็นสุดยอดของผู้เป่าทรัมเป็ตแจ๊ส เราก็พูดได้ว่า Louis Armstrong, the granddaddy of all jazz trumpeters

นอกจาก The granddaddy of something แล้วก็ยังมี the Grand old Man of something คำนี้หมายถึง คนที่ไป เกี่ยวดองหนองยุ่งกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งมาอย่างยาวนาน และได้รับการเคารพยอมรับจากคนทั่วไป อย่างเช่น the Grand Old Man of ASEAN history คนที่ได้รับการยอมรับในประวัติศาสตร์ของประชาคมอาเซียน

ภาษาไทย ปู่คือ พ่อของพ่อ และตาคือ พ่อของแม่ แต่ในภาษาอังกฤษ คนทั้งสองใช้ grandfather เหมือนกันครับ นักการเมืองคนไหนถูกเรียกว่า grandee ก็หมายถึง นักการเมืองที่มาจากสถานะทางสังคมที่สูงและมีอิทธิพลมาก

ผมเคยดูภาพยนตร์เจอคนอังกฤษใช้ gran คำนี้หมายถึง ย่า หรือยาย นะครับ นี่คือคำเรียก grandmother อย่างย่อนั่นเอง.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

11 ก.ค. 2560 11:43 ไทยรัฐ