วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯเกษียณ

โดย ซี.12

เมื่อฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุเริ่มเข้าสู่การรับทราบของ ครม.ในช่วงนี้

เห็นจะต้องเก็บข้อมูลมาบอกกล่าวกันเสียก่อนว่ามีตำแหน่งแห่งที่อันใดว่างบ้างจากการเกษียณอายุดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้ทำบันทึกไปแล้วถึงตำแหน่งปลัดกระทรวงและเทียบเท่า มาวันนี้ขอเจาะจงไปยังตำแหน่งที่เทียบเท่าอธิบดีอีกตำแหน่งหนึ่งนั่นคือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีเวลาทำงานไปอีก 2 เดือนเศษแล้วถึงเวลาเกษียณ ตอนนี้มีอยู่ 17 รายคือ

1.นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 2.นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 3.นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 4.นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 5.นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6.นายประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 7.นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 8.นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 9.นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 10.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 11.นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 12.ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 13.นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 14.นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 15.นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 16.นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 17.นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่จริงยังมีผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอีก 3 คนที่เกษียณอายุราชการในปีนี้เช่นกันเพียงแต่ก่อนหน้านี้ถูกย้ายไปเป็น ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และ นายสุรพล แสวงศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

โอกาสเดียวกันนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 4 ราย ที่มีสถานะเทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัดและบางคนก็เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้วคือ 1.นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 2.นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ตรวจราชการกระทรวง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 3.นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง 4.นายวิศิษฐ คูรัตนเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวง 5.นายกาศพล แก้วประ-พาฬ ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ทั้งหมดนี้ทำให้ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะว่างลงในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 มากกว่า 20 ตำแหน่ง

รวมทั้งตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ว่างจากการเกษียณของ นายกฤษฎา บุญราช แถมยังมีข่าวกระเส็นกระสายว่าอาจมี อธิบดี ในกระทรวงมหาดไทยในราว 2-3 คน ได้ข้ามห้วยไปเป็นปลัดกระทรวง อื่นด้วย ทำให้เก้าอี้ผู้ว่าฯยิ่งว่างเพิ่มขึ้นเกือบแตะ 30 จังหวัด

จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีกระแสความช่วงชิงการได้เปรียบเสียเปรียบในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งอันเป็นที่หมายของนักปกครองทุกคนที่จำเป็นต้องติดตามกันต่อไป.

“ซี.12”

11 ก.ค. 2560 11:40 ไทยรัฐ