วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แรงงานต่างด้าว

เกิดประเด็นทันทีกรณีรัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในไทย ซึ่งเข้ามาทำงานไม่ถูกต้องให้ถูกกฎหมายและเป็นไปตามหลักสากล จนล่าสุดต้องชะลอบังคับใช้บางส่วน ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานด้านต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน mol.go.th

กฎหมายแรงงาน นำเสนอกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานทั้งหมด รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และกฎหมายแรงงานสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ รวบรวมข้อมูลข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว นอกจากนั้น หน้าหลัก ยังนำเสนอข้อมูลสำคัญและสถานการณ์ด้านแรงงานในไทย...

11 ก.ค. 2560 11:12 ไทยรัฐ