วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปลี่ยนให้ทันโลก

โดย สหบาท

ทิศทางของคณะกรรมการปฏิรูปองค์กรตำรวจยังเลื่อนลอย

แต่ตำรวจจำเป็นต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงตามสังคมโลกที่ขยับ “อัพเกรด” ตลอดเวลา

เช่น อาชญากรรมเทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาก่อความรุนแรง สร้างความปั่นป่วน สร้างความเสียหาย และมีแนวโน้มจะยิ่งขยายตัวส่งผลกระทบถึงความมั่นคงของชาติ

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จึงจับมือกับกลุ่มตำรวจสืบสวนประเทศไทย ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจสอบสวน และตำรวจสืบสวนแนวใหม่ก้าวไกลกว่าเทคโนโลยี ก้าวสู่ยุค 5 G ทั่วทั้งประเทศ

ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการการสืบสวนอาชญากรรมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ และการแสวงหาพยานหลักฐานทางดิจิทัล เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา

นับว่าประสบความสำเร็จได้ผลเกินคาด

ต้องขอขอบคุณ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต. และคณะอาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รวมทั้งอาจารย์นักสืบชื่อดังหลายๆท่าน ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานเชิงสืบสวนสอบสวน การแก้ปัญหาการทำงานเฉพาะหน้า

ไม่ใช่เรียนรู้แต่ทฤษฎีอย่างเดียว แต่สามารถพิสูจน์ทราบในการทำงาน

ปฏิบัติการจริง จับจริง ผู้ต้องหาติดคุกจริง

เปิดวิสัยทัศน์กว้างไกลใน “มิติใหม่” ของการทำงานสืบสวนสอบสวนเชิงนิติวิทยาศาสตร์

เพื่อจะได้ไม่ยึดติดด้านใดด้านหนึ่ง แต่ต้องทุกด้าน

ไม่ว่าจะเป็นด้านนิติวิทยาศาสตร์ และด้านข้อกฎหมาย ละเอียดรอบคอบ ครอบคลุมทุกมิติ สามารถพิสูจน์ทราบเชิงภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎีให้ไปพร้อมกัน

นำสู่พยานหลักฐานทางโลกดิจิทัลเข้ากระบวนการยุติธรรมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วฉับไวต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน พร้อมก้าวสู่สากลกับนานาประเทศ

ท่ามกลางกรอบความร่วมมือของตำรวจนักสืบ ตำรวจสอบสวนทั้งประเทศ

ภายใต้เจ้าภาพหลัก คือ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ.

สหบาท

11 ก.ค. 2560 11:05 ไทยรัฐ