วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วัฒนา' ยันตั้งราคารับจำนำสูงช่วยชาวนา เปรยคล้ายโครงการแจกเงินคนจน

'วัฒนา' ยันตั้งราคารับจำนำสูงช่วยชาวนา เปรียบเหมือนโครงการแจกเงินคนจน ไม่มีใครถือว่าผิด อัดเผด็จการใช้กระบวนการน่าเคลือบแคลงดำเนินคดี 'ยิ่งลักษณ์'

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 60 นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า "คนดีชอบแก้ไข" สินค้าเกษตรเป็นสินค้าตามฤดูกาล เน่าเสียง่าย รัฐบาลจึงต้องเข้ามาดูแลและแทรกแซงหากราคาตกต่ำ การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นหน้าที่ของรัฐที่ไม่อาจปฏิเสธหรือบ่ายเบี่ยงให้เกษตรกรไปปลูกพืชอย่างอื่น การช่วยเหลือชาวนาก็เช่นกัน การที่รัฐบาลตั้งราคารับจำนำสูงกว่าราคาตลาดก็เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชาวนา แต่การระบายหรือการขายต้องเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาที่รับจำนำมา

โดยโครงการที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยดังกล่าว ไม่เคยถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายมาก่อน เช่น โครงการเช็คช่วยชาติ หรือโครงการแจกเงินผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลนี้ รวมทั้งไม่เคยมีใครทักท้วงว่าจำนวนที่ให้กับผู้มีรายได้น้อยนั้นมากเกินไป ซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับทัศนคติของฝ่ายเผด็จการที่มีต่อโครงการช่วยเหลือชาวนา จึงเกิดคำถามว่า "เหตุใดรัฐบาลจึงตั้งราคารับจำนำที่สูงกว่าราคาตลาด"

ทั้งที่ราคาที่สูงขึ้นนั้นเป็นผลประโยชน์ของชาวนา นายวัฒนา ระบุว่าการรับจำนำข้าวเปลือกคือ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ใช่เรื่องที่รัฐประกอบธุรกิจซื้อขายข้าว จึงไม่อาจวัดผลความสำเร็จของโครงการโดยดูผลกำไรขาดทุนจากการขายข้าวเหมือนที่พยายามบิดเบือน และชี้นำสังคมให้หลงผิด แต่จะต้องดูตัวเลขทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเป้าหมายของโครงการตั้งแต่ต้น

นอกจากนี้ กำลังซื้อของประชาชน การจัดเก็บภาษี การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เงินออมของประชาชน หากเป็นไปตามเป้าหมายหรือเกินกว่าประมาณการ โดยไม่เสียวินัยการคลัง ดูจากหนี้สาธารณะที่อยู่ในกรอบของกฎหมาย ย่อมถือได้ว่าการโครงการประสบความสำเร็จอันเป็นผลงานของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แต่ผู้กำกับนโยบายกลับถูกดำเนินคดีจากเผด็จการ ด้วยกระบวนการที่น่าเคลือบแคลง

'วัฒนา' ยันตั้งราคารับจำนำสูงช่วยชาวนา เปรียบเหมือนโครงการแจกเงินคนจน ไม่มีใครถือว่าผิด อัดเผด็จการใช้กระบวนการน่าเคลือบแคลงดำเนินคดี 'ยิ่งลักษณ์' 11 ก.ค. 2560 10:08 ไทยรัฐ